Waterfall chart

V sérii několika navazujících článků si představíme pár zajímavých typů grafů, které lze vytvořit v IBM SPSS Statistics.

Existuje mnoho populárních typů grafů, jako například sloupcové, koláčové nebo bodové, které jsou často využívány napříč všemi odvětvími díky jejich srozumitelnosti a široké dostupnosti. V tomto článku se budeme zabývat jedním z méně využívaných způsobů vizualizace, konkrétně takzvaným Waterfall chart (vodopádový graf). Vodopádové grafy zpopularizovala poradenská firma McKinsey & Company ve svých prezentacích klientům.

Klasický sloupcový graf zobrazuje počáteční hodnotu v jednom sloupci a koncovou v druhém. Vodopádový graf je specifický typ sloupcového grafu. Zobrazuje všechny komponenty, které přispěly během sledovaného období ke změně sledovaného atributu, a vizualizuje je jednotlivě.

Následující vodopádový graf představuje finanční rozvahu podniku. Jak vidíme, první sloupec ilustruje stav na konci roku a následující sloupce představují zisk (zelené sloupce) nebo ztrátu (červené sloupce) v konkrétních měsících spolu se čtvrtletními výsledky (šedé sloupce).

Alternativním příkladem použití vodopádového grafu je zobrazení podílů ve skupinách. Následující graf je toho příkladem. Ukazuje rozložení narozených dětí v roce 2020 v jednotlivých částech České republiky. Graf prezentuje tento počet hned ve dvou děleních. První dělení na Prahu, Čechy a Moravu, kde lze pozorovat největší počet narozených dětí v Čechách. Druhé podrobnější dělení znázorňuje stav v jednotlivých regionech soudržnosti. Tam vede Jihovýchod, kde se narodilo 17 % dětí z celkového počtu. Časté využití nachází tento způsob vizualizace také při znázornění rozmístění skladových zásob v různých distribučních centrech.

Pravidla při použití

Jedno z pravidel pro kreslení sloupcových grafů říká, že sloupce by měly mít společnou základovou linii, a to obvykle na nule. To však neplatí u vodopádového grafu. První sloupec, který znázorňuje celkovou hodnotu, obvykle začíná v nule, pro další sloupce grafu ale již platí, že konec předchozího sloupce je základovou linií pro následující sloupec. Vzhledem k způsobu vizualizace, kde vidíme sloupce „plovoucí“ v prostoru, může být náročné interpretovat vodopádový graf na první pohled. Větší přehlednosti lze docílit další editací grafu, jako například barevným odlišením rozdílných úrovní dělení nebo přidáním číselných popisků jednotlivým sloupcům.

Možné využití

Vodopádový graf se často využívá v HR, při zachycení vývoje počtu zaměstnanců. Uplatnění má i ve finančním sektoru nebo logistice. Zdaleka nejčastější využití nachází tento typ grafu ve finančním sektoru a podnikových financích.

Vodopádový graf je zajímavou alternativou k tradičním sloupcovým nebo čárovým grafům. Slouží k přehlednému prezentování příspěvku jednotlivých kategorií k celkovému výsledku, znázornění přírůstků a poklesů nebo k prezentaci údajů v časových řadách.

Vodopádový graf je jednou z více než 50 procedur, které jsou součástí PS IMAGO PRO.

 

Rádi byste se o statistice a analýze dat dozvěděli více? Chcete se stát mistrem ve svém oboru nebo si jen potřebujete doplnit znalosti? V ACREA nabízíme širokou nabídku kurzů pro váš profesní růst. Máte-li jiný dotaz. Nebojte se využít naši nezávaznou konzultaci, při které vám rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a najdeme vhodné řešení.  

Ing. Bronislava Ondrušková
V roce 2018 ukončila bakalářský obor Matematické metody v ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze a v roce 2022 dokončila magisterský studijní program Ekonometrie a operační výzkum na Fakultě informatiky a statistiky.  Již během studia pracovala v bankovním prostředí v oblasti analýzy dat. V současnosti pracuje ve společnosti ACREA jako analytička, konzultantka a lektorka se zaměřením na statistiku, reportování dat a programovací jazyk R. Ve společnosti ACREA CR pracuje jako analytička, konzultantka a lektorka.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů