Kategorie: Analytický proces

Využijte dotaci MPSV na vaše vzdělávání

Víte, že můžete získat dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) na vaše další vzdělávání? Díky spolupráci s Úřadem práce nabízíme naše kurzy jako součást programu MPSV „Jsem v kurzu“.  Výše dotace činí 82 % z ceny kurzu a každý takto může vyčerpat až 50 000 Kč...

Celý článek

Analýza rozptylu a její předpoklady II

Popis metody a podrobné výsledky Popis metody V minulém článku Analýza rozptylu a její předpoklady I jsme se zabývali důsledky porušeného předpokladu pro testování hypotézy o shodě středních hodnot. Článek shrnoval hlavní závěry pro klasický ANOVA test, pro robustní testy Welchův a Brownův-Forsytheův a pro neparametrický Kruskalův-Wallisův test. V tomto článku se podrobněji...

Celý článek

Analýza rozptylu a její předpoklady I

Definice úlohy a hlavní závěry Definice úlohy Mezi uživateli statistických metod je rozšířen předpoklad, že normalita dat je u testů, které ji předpokládají, zásadní podmínka použití testu. Tento článek popisuje, že alespoň pro analýzu rozptylu to není pravda a normalita není zásadní, zásadní je ale požadavek na shodu...

Celý článek

Desatinná bodka alebo čiarka vo výstupných tabuľkách SPSS

V tomto článku si bližšie popíšeme ako budeme mať pod kontrolou desatinné bodky alebo čiarky vo výstupných tabuľkách IBM SPSS Statistics. A taktiež pri exporte výstupných tabuliek SPSS napríklad do MS Excel, aby bol zachovaný ten istý desatinný oddeľovač. Existujú situácie, napríklad pri...

Celý článek

2. Jak efektivně sloučit listy/sešity Excelu dohromady?

V předchozím článku jsme si ukázali, jak efektivně spojit data z několika sešitů Excelu dohromady, avšak pouze pro tabulky z jednoho konkrétního listu. Toto pokračování ukáže, jak postupovat, pokud bychom potřebovali spojit několik sešitů a v nich několik listů najednou. Ukázka bude opět prováděna na datech...

Celý článek