Kategorie: Analytický proces

Oživenie trhu úverov na bývanie

Nie je tomu tak dávno čo sa jednotlivé banky medzi sebou predbiehali s lepšími ponukami úverov na bývanie a snažili sa tak získať klientov na svoju stranu. Tieto časy však už pominuli a do popredia sa dostali iné témy ako sú napríklad výhodné termínované vklady....

Celý článek

Export dát z prostredia Power BI

Reportovací nástroj Power BI podporuje širokú paletu dátových zdrojov na strane importu dát. Na strane exportu dát už tie možnosti nie sú také široké. Power BI umožňuje export dát iba zo zostáv, a to konkrétne z jednotlivých vizualizácií. Export dát je možný, tak z desktopovej...

Celý článek

Automatizované odstranění emoji z textu s využitím Pythonu

Je obecně známo, že téměř před každou analýzou je potřeba data zkontrolovat a vyčistit, typicky odstranit chybné hodnoty. Příprava dat však zahrnuje mnohem více úkonů, ostatně ne nadarmo se označuje za jednu z nejdůležitějších, avšak i časově nejnáročnějších částí celého postupu analýzy. Některé softwary...

Celý článek

Co dělat, když Power Query (Excel, Power BI) automaticky nerozpozná názvy sloupců?

Načítali jste data do Excelu či Power BI pomocí Power Query a automaticky se nerozpoznaly názvy sloupců importovaných dat? V tomto článku si ukážeme dva způsoby, jak takovou situaci vyřešit. Pokud již z náhledu okna Navigátoru je zřejmé, že názvy sloupců nebudou správně rozpoznány...

Celý článek

Analýza rozptylu a její předpoklady III

V minulých dvou článcích jsme se zabývali chováním testů pro shodu středních hodnot ve skupinách při platnosti nulové hypotézy a nesplnění předpokladů klasické analýzy rozptylu. Konkrétně jsme zkoumali klasický ANOVA test, robustní testy Welchův a Brownův-Forsytheův a neparametrický Kruskalův-Wallisův test. Nyní se zaměříme na vlastnosti testů, pokud platí alternativní hypotéza....

Celý článek