Kategorie: IBM SPSS Statistics

Desatinná bodka alebo čiarka vo výstupných tabuľkách SPSS

V tomto článku si bližšie popíšeme ako budeme mať pod kontrolou desatinné bodky alebo čiarky vo výstupných tabuľkách IBM SPSS Statistics. A taktiež pri exporte výstupných tabuliek SPSS napríklad do MS Excel, aby bol zachovaný ten istý desatinný oddeľovač. Existujú situácie, napríklad pri...

Celý článek

Rozšírenie funkcionality IBM SPSS Statistics o procedúry PS – 2. část

V tomto článku sa zameriame na zvyšné procedúry z ponuky Predictive solutions – Analyze, ktoré nám poskytnú informácie o mierach disparít, ďalej na ohodnotenie zhlukov vytvorených zoskupovacou analýzou a porovnávanie obsahu dvoch textových premenných. Inequality measures Procedúra počíta Lorenzovu krivku znázorňujúcu percentuálny podiel ľudí na celkovom bohatstve....

Celý článek

Rozšírenie funkcionality IBM SPSS Statistics o procedúry PS

Sériou viacerých článkov si predstavíme vybrané procedúry zo softvérového riešenia PS IMAGO PRO od spoločnosti Predictive Solutions, ktoré rozširuje funkcionalitu IBM SPSS Statistics o ďalších 57 procedúr na prípravu dát, transformáciu dát, analýzu a hlavne vizualizáciu výsledkov. V tomto článku sa zameriame na vybrané procedúry...

Celý článek

6 nejčastějších chyb při vizualizaci

Vizualizace dat je součástí každé analýzy a umožňuje nám prezentovat její výsledky. Při vytváření grafických výstupů je nutno dodržovat několik základních pravidel. V článku shrneme některé časté chyby, které se mohou při vizualizaci dat vyskytnout. 1. Zdroj dat Kvalita výsledné vizualizace dat...

Celý článek

PS IMAGO Process a PS IMAGO Portal

V tomto článku si podrobnejšie predstavíme a popíšeme zvyšné komponenty softvérového riešenia PS IMAGO PRO. Ide o nástroj PS IMAGO Process, pomocou ktorého je možné vytvárať automatizované procesy a PS IMAGO Portal pre webové zdieľanie publikovaného obsahu. Pod automatizáciou procesu môžeme chápať napr. načítanie...

Celý článek