Autor Ing. Bronislava Ondrušková

O autorovi

V roce 2018 ukončila bakalářský obor Matematické metody v ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze a v roce 2022 dokončila magisterský studijní program Ekonometrie a operační výzkum na Fakultě informatiky a statistiky.  Již během studia pracovala v bankovním prostředí v oblasti analýzy dat. V současnosti pracuje ve společnosti ACREA jako analytička, konzultantka a lektorka se zaměřením na statistiku, reportování dat a programovací jazyk R. Ve společnosti ACREA CR pracuje jako analytička, konzultantka a lektorka.

6 nejčastějších chyb při vizualizaci

Vizualizace dat je součástí každé analýzy a umožňuje nám prezentovat její výsledky. Při vytváření grafických výstupů je nutno dodržovat několik základních pravidel. V článku shrneme některé časté chyby, které se mohou při vizualizaci dat vyskytnout. 1. Zdroj dat Kvalita výsledné vizualizace dat...

Celý článek

Jaké další typy grafů jsou součástí PS IMAGO PRO?

V článku budou představeny některé z dalších typů grafů, které jsou součástí PS IMAGO PRO. Violin plot Graf je často využíván pro znázornění rozložení číselné proměnné. Jeho přínos oceníme hlavně v situacích, kdy se porovnává rozdělení dané číselné proměnné napříč skupinami, které...

Celý článek

Waterfall chart

V sérii několika navazujících článků si představíme pár zajímavých typů grafů, které lze vytvořit v IBM SPSS Statistics. Existuje mnoho populárních typů grafů, jako například sloupcové, koláčové nebo bodové, které jsou často využívány napříč všemi odvětvími díky jejich srozumitelnosti a široké dostupnosti....

Celý článek