Kategorie: Analýza dat

Desatinná bodka alebo čiarka vo výstupných tabuľkách SPSS

V tomto článku si bližšie popíšeme ako budeme mať pod kontrolou desatinné bodky alebo čiarky vo výstupných tabuľkách IBM SPSS Statistics. A taktiež pri exporte výstupných tabuliek SPSS napríklad do MS Excel, aby bol zachovaný ten istý desatinný oddeľovač. Existujú situácie, napríklad pri...

Celý článek

Vyhodnocovanie kvality modelu klasifikácie viacerých tried

Pri vyhodnocovaní kvality modelu binárnej klasifikácie (binary classification) sa využívajú rôzne evaluačné metriky (evaluation metrics). Napríklad Accuracy, Precision, Recall, F1 score, Area Under the ROC Curve (AUC), Log loss atď. V tomto článku sa zameriame na vyhodnocovanie kvality modelu klasifikácie viacerých tried...

Celý článek

Ověření úspěšnosti predikčního modelu pracovních úrazů

Předchozí článek Kolik se stane v příštím roce v České republice pracovních úrazů? byl věnován vytváření predikčního modelu, jehož cílem bylo stanovit odhady počtu pracovních úrazů pro roky 2021-2023. I přesto, že byl model vytvářen až v průběhu roku 2022, tak k datu jeho vzniku stále nebyly k dispozici údaje...

Celý článek

Kolik se stane v příštím roce v České republice pracovních úrazů?

Pracovní úraz je podle zákona definován jako takové poškození zdraví, které bylo způsobeno při plnění pracovních úkolů zevními vlivy a k němuž došlo nezávisle na vůli samotného zaměstnance. Informace o pracovních úrazech jsou v České republice evidovány dvěma institucemi, a to Státním úřadem inspekce práce a Českým báňským úřadem....

Celý článek

Rozšírenie funkcionality IBM SPSS Statistics o procedúry PS – 2. část

V tomto článku sa zameriame na zvyšné procedúry z ponuky Predictive solutions – Analyze, ktoré nám poskytnú informácie o mierach disparít, ďalej na ohodnotenie zhlukov vytvorených zoskupovacou analýzou a porovnávanie obsahu dvoch textových premenných. Inequality measures Procedúra počíta Lorenzovu krivku znázorňujúcu percentuálny podiel ľudí na celkovom bohatstve....

Celý článek

Rozšírenie funkcionality IBM SPSS Statistics o procedúry PS

Sériou viacerých článkov si predstavíme vybrané procedúry zo softvérového riešenia PS IMAGO PRO od spoločnosti Predictive Solutions, ktoré rozširuje funkcionalitu IBM SPSS Statistics o ďalších 57 procedúr na prípravu dát, transformáciu dát, analýzu a hlavne vizualizáciu výsledkov. V tomto článku sa zameriame na vybrané procedúry...

Celý článek

PS IMAGO PRO – vylepšené IBM SPSS Statistics

Sériou viacerých článkov si predstavíme softvérové riešenie PS IMAGO PRO a jeho komponenty. Softvérové riešenie PS IMAGO PRO od spoločnosti Predictive Solutions rozširuje funkcionalitu IBM SPSS Statistics z viacerých pohľadov. Rozširuje funkcionalitu IBM SPSS Statistics o nové procedúry, pridáva nástroj na tvorbu reportov, automatizáciu...

Celý článek