fbpx

Právě pro vás připravujeme nové online webináře.

Online webinář - 13. 10. 2022 od 10:00

Efektivní zpracování výzkumných dat - IBM SPSS Modeler

V tomto webináři použijeme LINEÁRNÍ SMÍŠENÝ MODEL při zkoumání vlivu konání voleb do Senátu PČR v listopadu 2020 na incidenci onemocnění COVID-19.

Předvedený postup budete moci snadno modifikovat pro řešení jiných úloh s OPAKOVANÝMI MĚŘENÍMI. Pro tyto úlohy nelze použít klasický lineární model, protože obvykle je porušen předpoklad nezávislosti případů.

Zmíněnou úlohu včetně přípravy dat vám představíme v dataminingovém nástroji IBM SPSS Modeler, který umožňuje efektivně pracovat s výzkumnými daty a získanými informacemi bez nutnosti (avšak s možností) programování.

Online webinář - 31. 10. 2022 od 14:00

Statistika ke kávě - Časové řady

Časová řada je typicky tvořena záznamem určité hodnoty v jednotlivých časových okamžicích. Například průměrná výše teploty, tržby za jednotlivé měsíce, spokojenost zákazníků nebo jakost vyráběného produktu. Z uvedených příkladů je patrné, že časové řady se vyskytují v každém oboru lidské činnosti nebo zkoumání přírody.  Je to samozřejmé, protože vše se odehrává v čase.

Při zkoumání časových řad bývá obvykle největší zájem o jejich pokračování v budoucnosti.  Odhad budoucího vývoje je nezbytnou součástí jakéhokoliv smysluplného plánování.  Statistika zná mnoho metod, jak z minulého vývoje získat informaci o vývoji budoucím. Vzhledem k určitým statistickým vlastnostem časových řad, je třeba použít specializované metody.

Na webináři bude názorně předvedeno, jak časovou řadu analyzovat a jak z ní získat informace o jejím budoucím vývoji. Model bude odvozen v nástroji IBM SPSS Statistics, který nabízí bohaté možnosti modelování časových řad i možnostmi jejich zobrazení.

Online webinář - 16. 11. 2022 od 10:00

Sofistikované regresní modely v IBM SPSS Regression

SW IBM SPSS Statistics, je komplexní uživatelsky příjemný modulární souhrn nástrojů, jehož hlavní výhodou je to, že je tvořen moduly, ze kterých lze složit nejvhodnější sestavu pro řešení vašich úloh. Hlavním modulem je IBM SPSS Statistics Base, hodně využívaným modulem je i IBM SPSS Custom Tables, ale víte o tom, že disponibilních modulů je daleko více?

Proto si na našem webináři stručně představíme všechny moduly a detailně se zaměříme na modul IBM SPSS Regression. Zde si ukážeme několik modelovacích procedur, které jsou jeho součástí. V praxi se často setkáváme s případy, kdy teoretická závislost mezi dvěma proměnnými není lineární a model lineární regrese není dostačující, v takových případech je nutno přistoupit k jinému modelu regresní analýzy.  Modul IBM SPSS Regression obsahuje celou řadu sofistikovaných modelů, jako nelineární regrese, multinomická, binární logistická regrese a mnoho dalších. Na webináři si všechny tyto modely stručně představíme, povíme si něco o jejich specifikacích a na konkrétních příkladech si ukážeme aplikaci modelu nelineární a binární logistické regrese na reálných datech. Vše bude názorně ukázáno v programu IBM SPSS Statistics.

Nestihli jste náš webinář? Nevadí. Všechny pro vás nahráváme a můžete se na ně znova a znova podívat.

Potřebujete poradit, jak využívat vaše data? Chcete zefektivnit a urychlit vaši práci? Nevíte, jaký software je pro vaše řešení ten správný?

Využijte naši nezávaznou konzultaci, při které vám rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a najdeme vhodné řešení.

Zůstaňte s námi v kontaktu.