Webináře a semináře

Online webinář - 12. 4. 2023 od 10:00

Analýza textů a nové vizualizační rozhraní pro analýzy

Jednou z méně známých aktivit společnosti ACREA CR jsou textové analýzy. Před 3 roky jsme vyvinuli vlastní moduly ACREA Text AnalyticsACREA TEXT MINING do softwaru IBM SPSS, které jsou na tyto analýzy zaměřeny. S jejich pomocí dokážete lehce z textů určit sentiment nebo můžete z textů extrahovat klíčová slova a texty dále třídit do kategorií podle témat. Moduly umí rozeznávat jazyk a jsou primárně určeny pro analýzu českých a slovenských textů a zároveň umí doplňovat velice často chybějící diakritiku.

Na tomto webináři se ale nebudeme textovými analýzami primárně zabývat. Chceme Vám představit nejnovější verzi produktu, který se zaměřuje na analýzu textů (NLP). Tento vizualizační a analytický nástroj klientům umožňuje prohlížet výsledky NLP analýzy velkých datových sad, filtrovat data přes libovolná kritéria, sledovat vývoj témat v čase, porovnávat trendy, vytvářet přizpůsobené word cloudy, zobrazovat textová data v mapě, atd. Jedná se tedy zejména o přehlednou a interaktivní vizualizaci výsledků analýz, kterou potřebují koneční uživatelé, ať již jsou to pracovníci na manažerských a vedoucích pozicích, marketingoví pracovníci anebo ti, kteří obsah textových dokumentů vyhodnocují.

Online webinář - 2. 5. 2023 od 14:00

Statistika ke kávě - kategorizovaná data

Kategorizovaná data jsou data, která zařazují pozorování náležející do určité kategorie. Například kvalita produktu může být posouzena jako dobrá nebo špatná nebo odpověď na průzkum může zahrnovat kategorie jako souhlas, nesouhlas nebo žádný názor. Hodnoty takových proměnných mohou být vyjádřeny textem nebo také číslem, které představuje danou kategorii.

Na webináři si představíme některé postupy práce s kategorizovanými daty v programu IBM SPSS Statistics. Ukážeme si, jak prezentovat vzájemný vztah dvou statistických znaků pomocí kontingenční tabulky. Seznámíme Vás s chí-kvadrát testem nezávislosti a také Vám ukážeme znaménkové schéma – grafický prostředek pro analýzu typu vztahů ve dvourozměrné kontingenční tabulce.

Online webinář - 29. 5. 2023 od 14:00

Statistika ke kávě - rozhodovací stromy

Důvodů pro aplikaci metody rozhodovacích stromů je několik. Hlavní důvod spočívá v přehlednosti a snadné interpretaci, která umožňuje uživatelům rychle a lehce vyhodnocovat získané výsledky, identifikovat klíčové vlastnosti a vyhledávat zajímavé segmenty případů.

Nejčastěji se rozhodovací stromy využívají pro predikci nebo klasifikaci. Příkladem reálného využití metody může být situace, kdy nás zajímá zařazení nově přicházejícího klienta do jednoho ze segmentů ziskovosti nebo například jestli bude dlužník splácet, pokud mu banka poskytne úvěr. 

Na webináři Vás seznámíme s principy vytváření rozhodovacích stromů. Na praktickém příkladě si ukážeme, jak vytvořit model pro predikci/klasifikaci a následně jak model z hlediska kvality ověřit. V rámci toho Vás naučíme, jak zkonstruovat ROC křivku. Vše bude názorně ukázáno v programu IBM SPSS Statistics.

Online webinář - 26. 6. 2023 od 14:00

Statistika ke kávě - analýza přežití

Analýza přežití je statistickým oborem, který analyzuje dobu do nastání určité události. Metody analýzy přežití se v současnosti využívají napříč všemi odvětvími. V medicíně můžeme analyzovat čas do úmrtí pacienta, ve financích dobu do splacení úvěru nebo dobu do reakce na reklamní nabídku. Časté využití mají metody i ve inženýrských aplikacích, kdy se analyzuje doba do selhání přístroje nebo ve společenských vědách. Jednou z nejznámějších metod analýzy přežití je Coxova regrese, kterou si blíže představíme.

Na semináři se blíže zaměříme na to, v jakých situacích lze tuto metodu využít. Kromě toho si ukážeme, jaké možnosti nabízí SPSS při výstavbě modelu, výběru prediktorů a jak následně můžeme posoudit kvalitu modelu, případně analyzovat jeho rezidua.

Nestihli jste náš webinář? Nevadí. Všechny pro vás nahráváme a můžete se na ně znova a znova podívat.

Potřebujete poradit, jak využívat vaše data? Chcete zefektivnit a urychlit vaši práci? Nevíte, jaký software je pro vaše řešení ten správný?

Využijte naši nezávaznou konzultaci, při které vám rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a najdeme vhodné řešení.

Zůstaňte s námi v kontaktu.