Webináře a semináře

Online webinář - 26. 6. 2023 od 14:00

Statistika ke kávě - analýza přežití

Analýza přežití je statistickým oborem, který analyzuje dobu do nastání určité události. Metody analýzy přežití se v současnosti využívají napříč všemi odvětvími. V medicíně můžeme analyzovat čas do úmrtí pacienta, ve financích dobu do splacení úvěru nebo dobu do reakce na reklamní nabídku. Časté využití mají metody i ve inženýrských aplikacích, kdy se analyzuje doba do selhání přístroje nebo ve společenských vědách. Jednou z nejznámějších metod analýzy přežití je Coxova regrese, kterou si blíže představíme.

Na semináři se blíže zaměříme na to, v jakých situacích lze tuto metodu využít. Kromě toho si ukážeme, jaké možnosti nabízí SPSS při výstavbě modelu, výběru prediktorů a jak následně můžeme posoudit kvalitu modelu, případně analyzovat jeho rezidua.

Nestihli jste náš webinář? Nevadí. Všechny pro vás nahráváme a můžete se na ně znova a znova podívat.

Potřebujete poradit, jak využívat vaše data? Chcete zefektivnit a urychlit vaši práci? Nevíte, jaký software je pro vaše řešení ten správný?

Využijte naši nezávaznou konzultaci, při které vám rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a najdeme vhodné řešení.

Zůstaňte s námi v kontaktu.