Vyberte si ACREA pro
svůj datový projekt

Svěřte svá data do rukou odborníků. Analytici ACREA jsou spolehlivým partnerem pro datovou analytiku a statistiku, a to nejen ve chvílích, kdy nemáte kapacity, ale i při startu nových projektů. Díky vysoké kvalifikaci a širokému spektru kompetencí jsme připraveni podpořit vás a váš tým.

Naším cílem je poskytnout kvalitní a efektivní řešení, která vám umožní využít plný potenciál vašich dat a dosáhnout nejlepších výsledků. S ACREA můžete s důvěrou čelit jakýmkoli analytickým výzvám a začít nové projekty s jistotou, že máte na své straně špičkové odborníky.

Co máme za sebou a už umíme

VZDĚLÁNÍ

Analytici společnosti ACREA mají vzdělání v matematických a IT oborech se zaměřením na statistiku, strojové učení a datové vědy.

PRAXE

ACREA je přední společností v oblasti poskytování komplexních řešení v oblasti analýzy strukturovaných a nestrukturovaných dat, statistiky a data miningu. Ve své profesní dráze se od roku 1998 zaměřuje na analytické služby, technickou podporu a školení.

DOVEDNOSTI

Software SPSS

Specializujeme se na sofistikovaný statistický a dataminingový software SPSS, který je oblíbený pro analýzu dat a získávání podrobných statistických výstupů.

Jazyk R

Programovací jazyk R je často užívaný mezi statistiky a datovými analytiky pro jeho schopnost efektivní manipulace s daty, vizualizaci a tvorbu modelů.

Python

Python patří mezi nejvíce používané programovací jazyky v oblasti datové analýzy. S Pythonem provedeme komplexní analýzy, strojové učení a budování prediktivních modelů.

SQL databáze

Náš tým je zkušený v práci s SQL databázemi. Pomůžeme vám efektivně spravovat a analyzovat vaše datové zásoby prostřednictvím dotazovacího jazyka SQL.

Microsoft Power BI

Pomůžeme vám přetvářet vaše data do srozumitelných a vizuálně atraktivních reportů pomocí tohoto pokročilého nástroje.

Text mining

S našimi schopnostmi v text miningu extrahujeme cenné informace a vzory z velkého množství textových dat, a to i v českém a slovenském jazyce.

Data mining

Odhalte skryté informace ve vašich datech - identifikujeme vzory, trendy a predikce, které vám pomohou vytěžit maximum z vašich dat.

Statistika

Statistika je jádrem našich služeb a konzultací. Provádíme širokou škálu statistických analýz, aby vám pomohly pochopit vaše data a učinit tak informovaná rozhodnutí.

CERTIFIKÁTY

 • Národní bezpečnostní úřad
  stupeň utajení DŮVĚRNÉ
 • IBM SPSS Data Mining for Business Partners v2
 • IBM SPSS Collaboration & Deployment Services Technical Support Mastery v1
 • IBM SPSS Data Collection Technical Support Professional v1
 • IBM SPSS Modeler Professional v1
 • IBM SPSS Modeler Gold
 • IBM SPSS Predictive Analytics Enterprise V3.x
 • IBM Machine Learning Essentials
 • IBM SPSS Statistics V3.x Essentials
 • IBM Content Analytics Product Fundamentals Technical Professional v1
 • Microsoft SQL Server 2005 Database Implementation
 • ... a další

PROJEKTY

CMB Diagnostika

Projekt pokrývající celý proces CMB diagnostiky od sběru dat v nástroji PS QUAESTIO PRO, přes zpracování dat, jejich automatizaci v IBM SPSS Modeler a vytvoření datového úložiště, až po finální reportování v nástroji Power BI.

Validace skóringu a Probability of Default

Výpočet PD podle metodiky IFRS9 pomocí Markovových řetězců. Odhad matice přechodu na základě historických dat o poskytnutých smlouvách. Validace kvality aplikačních skórovacích karet a vlivu jednotlivých prediktorů.

Predikce odcházejících zákazníků

Sestavování a údržba modelů pro předpověď odchodu zákazníka na základě jeho předcházejícího chování (behaviorální modely). Modely jsou sestavovány pro jednotlivé segmenty zákazníků nebo jejich kombinace.

Analytický datový repozitář a reportovací platforma

Příprava datové (MS SQL Server) a reportovací (Power BI) platformy pro potřeby analytického datového repozitáře. Vybudování analytického a reportovacího datového úložiště a zajištění potřebných ETL procesů a pravidelné aktualizace dat v rámci nástroje IBM SPSS Modeler.

Segmentace zákazníků

Rozdělení zákazníků obchodního řetězce podle typických druhů nákupního chování. Vliv objemu i struktury nákupů.

Behaviorální modely na predikci selhání dlužníka

Banka je povinna krýt očekávané i neočekávané ztráty plynoucí z kreditního rizika nesplácení úvěrů. Ke stanovení výše opravných položek a kapitálu využívá prediktivní modely selhání jednotlivých úvěrů. Úvěry jsou na základě behaviorálního skóre zařazeny do rizikových skupin. Skupinové pravděpodobnosti selhání jsou podkladem pro výpočet očekávaných a neočekávaných ztrát.

Anti-Money Laundering (AML) System

Projekt skórování podezřelých transakcí, implementace a deployment řešení pro skórování transakcí v reálném čase.

Převod papírových formulářů do strukturované elektronické podoby

Spolupráce při návrhu a optimalizaci procesu sběru, digitalizace a následné analýze desítek tisíc papírových formulářů v rámci dotazování v nemocnici.

Predikce poruch v tepelných elektrárnách

Cena neplánované odstávky bloku tepelné elektrárny představuje citelnou ztrátu. Predikční modely selhání jednotlivých komponent a dopadů selhání na celý blok umožňují lépe plánovat údržbu, přecházet neočekávaným odstávkám a optimalizovat výměnu a kontroly.

Optimalizace úrokové sazby

Migrace hypotéčních dlužníků mezi bankami je ovlivněna jednak spokojeností se stávající bankou a jednak nabídkou bank. Každý zákazník je jinak citlivý na nastavení úrokové sazby, zatímco banka by ráda maximalizovala svůj zisk z úroků. Nastavením individuálních úrokových sazeb se řešila optimalizační úloha, kdy bylo cílem maximalizovat zisk banky s omezením na maximálně přípustnou míru odchodu zákazníků.

Analýza příčiny sterility pacientek a vlivu faktorů na těhotenství

Projekt zaměřený na statistickou analýzu žen, které nemohly otěhotnět. Cílem bylo zjistit vliv různých faktorů na úspěšnost otěhotnění po umělém oplodnění.

Doporučování produktů

Zákazníkům se známým emailem jsou zasílány nabídky formou newsletteru. Zákazník může přímým kliknutím do zprávy vstoupit do eshopu a zakoupit výrobek z newsletteru. V kampani byly nastaveny produkty tak, aby byla největší pravděpodobnost, že zákazník produkt skutečně nakoupí.

Vyhodnocení marketingové kampaně

V rámci marketingové kampaně byl zákazníkům nabídnut finanční dar za to, že začnou pravidelně spořit. V projektu byla vyhodnocena jednak výnosnost kampaně, ale především stanoven profil zákazníků, na které je výhodné se v dalším kole zaměřit.

Předpověď vývoje prodeje deníku

Model časové řady prodeje novinového deníku zahrnující vlivy na prodej deníku. Sledování vlivu konkurence, společenských událostí a typu obsahu deníku na jeho prodej.

Exit Poll

ČT v den konání voleb do poslanecké sněmovny 2010 prováděla tzv. exit poll, tedy výzkum, kdy jsou během voleb dotazováni voliči právě vycházející z volebních místností a odpovídají na to, koho právě volili. Tento výzkum byl realizován firmou SC&C zajišťující tazatelskou síť a společností ACREA, která zajišťovala softwarové zázemí pro sběr dat a predikci výsledků voleb, včetně přepočítání hlasů na mandáty a charakteristiky voličů podle pohlaví, věku a dalších sociodemografických ukazatelů.