Software

Poskytujeme komplexní řešení pro analýzu dat.
Nabízíme nástroje pro sběr dat, jejich analýzu až po aplikaci výsledků do praxe a reporty.

Spolupracujeme s předními společnostmi z různých oborů po celém světě a našim uživatelům na českém a slovenském trhu přinášíme analytické nástroje vysoké kvality s příjemným uživatelským prostředím, které splňují náročné požadavky velkých, středních i malých organizací ze všech sfér.

PODPOŘTE SVÁ ROZHODNUTÍ ANALÝZOU DAT

IBM SPSS Statistics 25

IBM SPSS Statistics 25

Modulární statistický software vhodný pro všechny typy analýz, od jednoduchých až po nejnáročnější matematicko-statistické aplikace.

Více o statistice

IBM SPSS Modeler 18.1.1

IBM SPSS Modeler 18.1.1

Dataminingový nástroj pro prediktivní analýzy, odhalování vzorů a trendů v různých typech dat prostřednictvím intuitivního vizuálního rozhraní.

Více o data miningu

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

IBM SPSS Collaboration and Deployment Services

Analytické úložiště analytických výsledků, které zajišťuje spolupráci mezi analytiky, automatizaci modelů a zpracování dat v reálném čase.

Více o automatizaci

REMARK OFFICE OMR 10

REMARK OFFICE OMR 10

Jednoduchý a efektivní nástroj pro skenování a vyhodnocování formulářů, dotazníků a studentských testů.

Více o sběru dat

PS Clementine PRO 2

PS Clementine PRO 2

Zahrnuje kompletní licenci IBM SPSS Modeler spolu s funkcemi analytického úložiště a automatizace modelů.

Více o dataminingu

PS QUAESTIO PRO 4.0.2

PS QUAESTIO PRO 4.0.2

Řešení pro tvorbu dotazníků a formulářů a jejich efektivní sběr prostřednictvím papírových dotazníků, internetu, telefonu a mobilních zařízení.

Více o sběru dat

PS IMAGO 5

PS IMAGO 5

Zahrnuje kompletní licenci IBM SPSS Statistics rozšířenou o desítky grafů a procedur, včetně nástroje pro automatizaci a portálu pro ukládání výstupů.

Více o statistice