Vyberte si ten pravý analytický nástroj pro vás a vaše úlohy

Přinášíme pro český a slovenský trh prověřené analytické nástroje pro sběr dat, statistickou analýzu dat, data mining, text mining a predikci. Důraz klademe především na vysokou kvalitu, jednoduché ovládání a příjemné uživatelské prostředí nástrojů. Spolupracujeme s předními výrobci softwaru jako je IBM, Predictive Solutions nebo Gravic.

Nevíte, jaký software je pro vaše řešení ten správný?

Potřebujete poradit, jak využívat vaše data?

Chcete zefektivnit a urychlit vaši práci? 

Využijte naši nezávaznou konzultaci. Rádi zodpovíme vaše dotazy.

Sběr dat

Pokud potřebujete realizovat sběr dat formou dotazníků, formulářů nebo testů, vyberte si nástroj, který snadno připraví šablony dotazníků, spravuje respondenty i vyplněné dotazníky a poskytuje rychlý průběžný přehled o sesbíraných datech formou přehledných reportů.

Nezáleží na tom, zda sbíráte data přes web, telefonicky nebo v papírové podobě.
U nás najdete vhodné řešení pro každý typ sběru.

Sběr dat pomocí metod CAWI, CAPI, PAPI nebo CATI včetně jejich analýzy a tvorby reportů.

Sběr dat pomocí metod CAWI, CAPI, PAPI nebo CATI včetně jejich analýzy a tvorby reportů.

Sběr dat papírových nebo elektronických formulářů pomocí technologie OMR pro převod optických značek.

Nástroj pro webový sběr dat včetně jejich analýzy a tvorby reportů. Realizované dotazování může být adresné či anonymní.

Statistická analýza dat

Při výběru softwaru pro statistickou analýzu dat se vždy spolehněte na prověřené nástroje, které využívají zkušení analytici, ale zároveň poskytují komfort pro analýzu dat i méně zkušeným uživatelům.

Vyberte si nástroj, který pokrývá celý analytický proces - od přípravy dat, přes jejich analýzu až po prezentaci výsledků.

Nejrozšířenější statistický software na světě, který je široce využíván pro přípravu dat, jejich analýzu i reportování výsledků.

Základem je program IBM SPSS Statistics, který PS IMAGO PRO výrazně rozšiřuje o další statistické metody, grafy a deployment.

Datová věda a predikce

Ty nejúspěšnější organizace již zjistily, že bez efektivního využívání dat nebudou konkurenceschopné. Dataminingové modely odhalují vzory a trendy v datech, hledají anomálie a upozorňují na faktory, které určité jevy ovlivňují. Díky těmto znalostem pak predikujeme, kdy daný jev nastane znovu a s jakou pravděpodobností.

Soustřeďte se na vyřešení své analytické úlohy a ne na programování.
Použijte nástroje s vizuálním programováním.

Komplexní dataminingový nástroj, který pokrývá celý dataminingový proces od přípravy dat až po aplikaci výsledků modelů do praxe.

Rozšíření programu IBM SPSS Modeler o další procedury, centrální úložiště i možnost automatického spouštění modelů.

Text mining

Hlavním cílem textminingu je získání strukturovaných a užitečných znalostí z velkého množství nestrukturovaných textových informací, jako jsou články, recenze, sociální média nebo jiné dokumenty. Umožňuje tak identifikovat klíčové termíny, vzory a vztahy mezi slovy či frázemi, klasifikovat a kategorizovat dokumenty na základě obsahu či určit jejich pozitivní či negativní sentiment.

Objevte nástroje, které zpracují vaše texty psané v českém a slovenském jazyce. 

Modul dataminingového softwaru IBM SPSS Modeler, který podporuje extrakci atributů z českých a slovenských textů a klasifikaci dokumentů podle jejich sentimentu.

Modul softwaru IBM SPSS Statistics, který umožňuje extrakci atributů především z českých a slovenských textů a klasifikaci dokumentů podle jejich sentimentu.

Zůstaňte s námi v kontaktu.