Blog

Přinášíme vám články, tipy a rady z oblasti analýzy dat.

Kolik se stane v příštím roce v České republice pracovních úrazů?

Pracovní úraz je podle zákona definován jako takové poškození zdraví, které bylo způsobeno při plnění pracovních úkolů zevními vlivy a k němuž došlo nezávisle na vůli samotného zaměstnance. Informace o pracovních úrazech jsou v České republice evidovány dvěma institucemi, a to Státním úřadem inspekce práce a Českým báňským úřadem....

Celý článek

Rozšírenie funkcionality IBM SPSS Statistics o procedúry PS

V tomto článku sa zameriame na zvyšné procedúry z ponuky Predictive solutions – Analyze, ktoré nám poskytnú informácie o mierach disparít, ďalej na ohodnotenie zhlukov vytvorených zoskupovacou analýzou a porovnávanie obsahu dvoch textových premenných. Inequality measures Procedúra počíta Lorenzovu krivku znázorňujúcu percentuálny podiel ľudí na celkovom bohatstve....

Celý článek

Rozšírenie funkcionality IBM SPSS Statistics o procedúry PS

Sériou viacerých článkov si predstavíme vybrané procedúry zo softvérového riešenia PS IMAGO PRO od spoločnosti Predictive Solutions, ktoré rozširuje funkcionalitu IBM SPSS Statistics o ďalších 57 procedúr na prípravu dát, transformáciu dát, analýzu a hlavne vizualizáciu výsledkov. V tomto článku sa zameriame na vybrané procedúry...

Celý článek

6 nejčastějších chyb při vizualizaci

Vizualizace dat je součástí každé analýzy a umožňuje nám prezentovat její výsledky. Při vytváření grafických výstupů je nutno dodržovat několik základních pravidel. V článku shrneme některé časté chyby, které se mohou při vizualizaci dat vyskytnout. 1. Zdroj dat Kvalita výsledné vizualizace dat...

Celý článek

PS IMAGO Process a PS IMAGO Portal

V tomto článku si podrobnejšie predstavíme a popíšeme zvyšné komponenty softvérového riešenia PS IMAGO PRO. Ide o nástroj PS IMAGO Process, pomocou ktorého je možné vytvárať automatizované procesy a PS IMAGO Portal pre webové zdieľanie publikovaného obsahu. Pod automatizáciou procesu môžeme chápať napr. načítanie...

Celý článek

PS IMAGO Designer

V tomto článku si podrobnejšie predstavíme a popíšeme nástroj PS IMAGO Designer, ktorý je určený na návrh, aktualizáciu a prípravu odborných analytických správ tak z hľadiska obsahu a formy. Z predchádzajúceho článku vieme, že pracuje v dvoch módoch a to dashboard mód a dokument mód. Výsledkom práce v dashboard móde sú...

Celý článek

PS IMAGO PRO – vylepšené IBM SPSS Statistics

Sériou viacerých článkov si predstavíme softvérové riešenie PS IMAGO PRO a jeho komponenty. Softvérové riešenie PS IMAGO PRO od spoločnosti Predictive Solutions rozširuje funkcionalitu IBM SPSS Statistics z viacerých pohľadov. Rozširuje funkcionalitu IBM SPSS Statistics o nové procedúry, pridáva nástroj na tvorbu reportov, automatizáciu...

Celý článek