PS IMAGO PRO – vylepšené IBM SPSS Statistics

Sériou viacerých článkov si predstavíme softvérové riešenie PS IMAGO PRO a jeho komponenty.

Softvérové riešenie PS IMAGO PRO od spoločnosti Predictive Solutions rozširuje funkcionalitu IBM SPSS Statistics z viacerých pohľadov. Rozširuje funkcionalitu IBM SPSS Statistics o nové procedúry, pridáva nástroj na tvorbu reportov, automatizáciu procesov a  prehliadanie analytických výsledkov formou webových stránok.

PS IMAGO PRO môžeme chápať ako podnikový analyticko-reportovací nástroj, ktorý poskytuje užívateľom nielen silný a celosvetovo uznávaný softvér IBM SPSS Statistics, ale aj možnosť zdieľania výsledkov formou reportov pre ostatných užívateľov či zákazníkov.

Jadrom softvérového riešenia PS IMAGO PRO je IBM SPSS Statistics. Užívateľ pracuje v známom prostredí „SPSS“, ktoré je okrem štandardných procedúr obohatené o ďalších 57 procedúr na prípravu dát, transformáciu dát, analýzu a hlavne vizualizáciu výsledkov.

Užívateľ nájde tieto procedúry priamo v prostredí IBM SPSS Statistics pod ponukou Predictive Solutions, rozdelené do konkrétnych skupín. Najväčší podiel procedúr tvoria grafy a vizualizácie. Samozrejmosťou je, že každá z týchto procedúr má vlastnú syntax a help.

Výsledky získané v prostredí SPSS sú exportované do nástroja PS IMAGO Designer. Tento nástroj sa používa na návrh, aktualizáciu a prípravu odborných analytických správ z hľadiska obsahu a formy. Pracuje v dvoch módoch: dashboard mód a dokument mód.

Dashboard mód sa používa na tvorbu dashboardov, ktoré budú publikované online a obsahujú jednoducho interpretovateľné výsledné položky analýz ako sú tabuľky, grafy a iné vizualizácie. Report  je možné exportovať  do rôznych formátov, .html, .pdf, .png a  priamo na webový portál. Dokument mód pracuje v textovom editore, ktorého výsledkom je dokument obsahujúci formátovaný text doplnený výsledkami analýz. Výsledky je možné exportovať do formátov .docx, či .pdf alebo priamo vytlačiť na tlačiarni.

O automatizáciu procesu, napr. načítania dát, úpravy dát, analýzy dát a exportu výsledkov formou dashboardu do požadovaného formátu, prípadne publikácie na portál sa postará nástroj PS IMAGO Process. Tento nástroj sa používa na vytváranie opakujúcich sa úloh. Umožňuje výber prvkov, ktoré majú byť aktualizované a taktiež nastavenie frekvencie aktualizácie.

Súčasťou PS IMAGO PRO je PS IMAGO Portal, ktorý poskytuje rozhranie pre webové zdieľanie publikovaného obsahu. Umožňuje reporty triediť do virtuálnych adresárov a nastavovať požadované užívateľské oprávnenia k publikovanému obsahu. Užívateľ má možnosť inštalovať Portal  na vlastný server dostupný v rámci internej siete, alebo si nakonfigurovať Portal na cloude, ktorý spravuje spoločnosť Predictive Solutions.

Na správu softvérového riešenia PS IMAGO PRO a ostatných riešení z rodiny PS sa používa nástroj PS Desktop, pomocou ktorého sa dostaneme veľmi rýchlo ku všetkým komponentom konkrétneho PS riešenia.

V ďalšej časti si predstavíme a podrobnejšie popíšeme spôsob práce v PS IMAGO Designer, pomocou ktorého si vytvoríme šablónu reportu, do ktorej vložíme výsledky analýz importovaných z prostredia SPSS. 

Ing. Stefan Kováč, PhD.
lektor, analytik a odborný konzultant ve společnosti ACREA. Ve své profesní kariéře se zabývá analytickou činností v oblasti statistiky, data miningu, reportování dat a své odborné zkušenosti využívá také v lektorské činnosti. Podílí se na odborné konzultační činnosti pro oblast aplikace a využití softwarových řízení v malých a středních podnicích.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů