fbpx

Autor Ing. Stefan Kováč, PhD.

O autorovi

lektor, analytik a odborný konzultant ve společnosti ACREA. Ve své profesní kariéře se zabývá analytickou činností v oblasti statistiky, data miningu, reportování dat a své odborné zkušenosti využívá také v lektorské činnosti. Podílí se na odborné konzultační činnosti pro oblast aplikace a využití softwarových řízení v malých a středních podnicích.

Kategorizácia číselných premenných v IBM SPSS Modeler

Proces kategorizácie spočíva v tvorbe nových premenných založených na zoskupení hodnôt existujúcich premenných do kategórií.  Kategorizáciu môžeme použiť pri spojitej premennej, kedy vytvoríme novú premennú, ktorá obsahuje intervaly spojitej premennej alebo pri zoskupení väčšieho množstva ordinálnych kategórií  do menších súborov kategórií.  Proces kategorizácie budeme...

Celý článek

Reporty a možnosti interpretácie výsledkov

Pojem reporting je prebraným pojmom z anglického jazyka, preklad do slovenského jazyka by mohol byť oznamovanie alebo ohlasovanie. Tento preklad je pojmu reporting významovo blízky, keďže sa zaoberá práve oznamovaním získaných výsledkov, ale jeho používanie v slovenskej forme by mohlo pôsobiť zbytočne mätúco....

Celý článek