Autor Ing. Stefan Kováč, PhD.

O autorovi

lektor, analytik a odborný konzultant ve společnosti ACREA. Ve své profesní kariéře se zabývá analytickou činností v oblasti statistiky, data miningu, reportování dat a své odborné zkušenosti využívá také v lektorské činnosti. Podílí se na odborné konzultační činnosti pro oblast aplikace a využití softwarových řízení v malých a středních podnicích.

Export dát z prostredia Power BI

Reportovací nástroj Power BI podporuje širokú paletu dátových zdrojov na strane importu dát. Na strane exportu dát už tie možnosti nie sú také široké. Power BI umožňuje export dát iba zo zostáv, a to konkrétne z jednotlivých vizualizácií. Export dát je možný, tak z desktopovej...

Celý článek

Desatinná bodka alebo čiarka vo výstupných tabuľkách SPSS

V tomto článku si bližšie popíšeme ako budeme mať pod kontrolou desatinné bodky alebo čiarky vo výstupných tabuľkách IBM SPSS Statistics. A taktiež pri exporte výstupných tabuliek SPSS napríklad do MS Excel, aby bol zachovaný ten istý desatinný oddeľovač. Existujú situácie, napríklad pri...

Celý článek

Úprava výstupov v podaní PS IMAGO PRO

V tomto článku si bližšie popíšeme procedúry z ponuky Predictive Solutions – Report. PS IMAGO PRO okrem štandardných nástrojov na úpravu výstupu, ktoré sú zahrnuté v štatistickom nástroji IBM SPSS Statistics obsahuje ďalšie procedúry na úpravu výstupu. Jednou z týchto procedúr je Output actions, pomocou ktorej...

Celý článek

Rozšírenie funkcionality IBM SPSS Statistics o procedúry PS – 2. část

V tomto článku sa zameriame na zvyšné procedúry z ponuky Predictive solutions – Analyze, ktoré nám poskytnú informácie o mierach disparít, ďalej na ohodnotenie zhlukov vytvorených zoskupovacou analýzou a porovnávanie obsahu dvoch textových premenných. Inequality measures Procedúra počíta Lorenzovu krivku znázorňujúcu percentuálny podiel ľudí na celkovom bohatstve....

Celý článek

Rozšírenie funkcionality IBM SPSS Statistics o procedúry PS

Sériou viacerých článkov si predstavíme vybrané procedúry zo softvérového riešenia PS IMAGO PRO od spoločnosti Predictive Solutions, ktoré rozširuje funkcionalitu IBM SPSS Statistics o ďalších 57 procedúr na prípravu dát, transformáciu dát, analýzu a hlavne vizualizáciu výsledkov. V tomto článku sa zameriame na vybrané procedúry...

Celý článek