PS IMAGO Designer

V tomto článku si podrobnejšie predstavíme a popíšeme nástroj PS IMAGO Designer, ktorý je určený na návrh, aktualizáciu a prípravu odborných analytických správ tak z hľadiska obsahu a formy. Z predchádzajúceho článku vieme, že pracuje v dvoch módoch a to dashboard mód a dokument mód.

Výsledkom práce v dashboard móde sú jednoducho interpretovateľné výsledné položky analýz ako sú grafy, tabuľky a iné vizualizácie. V prípade, že pracujeme v dokument móde, výsledkom je dokument obsahujúci formátovaný text doplnený o výsledky analýz.

PS IMAGO Designer spustíme pomocou centrálnej aplikácie PS Desktop alebo pri exporte výsledných položiek analýz z prostredia SPSS

V prvom kroku si zvolíme či budeme pracovať v tzv. dashboard móde alebo v dokument móde. Na základe nášho výberu sa mení aj ponuka ďalších parametrov, napr. v dashboard móde si môžeme nadefinovať veľkosť rozlíšenia výsledného reportu, štýl a pozadie reportu. V prípade dokument módu máme možnosť si zvoliť veľkosť papiera a orientáciu stránky.

Výsledné položky analýz z prostredia SPSS si načítame buď z formátu SPV alebo PSID. Taktiež softvér umožňuje importovať obrázky, ktoré môžu byť použité ako logo stránky prípadne ako pozadie alebo ako obrázok. Tieto objekty sú exportované formou obrázkov do prostredia PS IMAGO Designer. Každému z týchto objektov je možné zmeniť názov, zaradenie do kategórie prípadne pridať krátky popis. Objekty je možné editovať v prostredí PS IMAGO Pro priamo z tohto softvéru a po ich uložení sa zaktualizuje ich vzhľad tak v zozname objektov ako aj na dashboarde.

PS IMAGO Designer pracuje s tzv. kontajnermi, pomocou ktorých si vytvoríme šablónu reportu. Každý kontajner má svoje vlastnosti a veľkosť.  Do týchto kontajnerov potom presúvame objekty, ktoré už máme importované z prostredia SPSS. Dizajn stránky dashboardu si zvolíme buď z dostupných šablón alebo si upravíme existujúcu šablónu prípadne si vzhľad stránky vytvoríme podľa vlastných predstáv. 

 V rámci nastavenia vlastností kontajnerov máme možnosť voľby výberu farby pozadia kontajneru, farby veľkosti a typu fontu názvu kontajnera. Taktiež máme možnosť vložiť krátky popis kontajnera alebo vložiť komentár, ktorý sa zobrazí v samostatnom okne pri prezeraní dashboardu. PS IMAGO Designer umožňuje aj prepojiť jednotlivé stránky dashboardu, prípadne nadefinovať odkaz na externú html stránku.

Jednoduchý report vytvorený v dashboard móde je možné pomocou tohto softvéru publikovať na portál prípadne exportovať do rôznych formátov, a to .html, .pdf alebo .png. 

Aktualizáciu dashboardu realizujeme tak, že jedným tlačidlom načítame aktualizovaný zoznam objektov, ktorý sa potom premietne aj na dashboarde.

Pomocou PS IMAGO Designer môžeme pracovať aj v dokument móde, ktorého výsledkom sú textové reporty obohatené o výsledky analýz. PS IMAGO Designer v dokument móde poskytuje zjednodušený textový editor a umožňuje exportovať výstup do formátov .docx, .pdf prípadne priamu tlač.

Výhodou takýchto textových reportov oproti klasickým textovým reportom je, že ak dôjde k aktualizácii objektov zahrnutých v textovom reporte, tieto sa automaticky premietnu v tomto dokumente.

V ďalšej časti si predstavíme a podrobnejšie popíšeme spôsob práce v PS IMAGO Process, pomocou ktorého si nadefinujeme rozsah a periodicitu spúšťania automatického procesu. Tento nástroj umožňuje publikáciu reportov na PS IMAGO Portal, ktorý poskytuje rozhranie pre webové zdieľanie publikovaného obsahu.

Ing. Stefan Kováč, PhD.
lektor, analytik a odborný konzultant ve společnosti ACREA. Ve své profesní kariéře se zabývá analytickou činností v oblasti statistiky, data miningu, reportování dat a své odborné zkušenosti využívá také v lektorské činnosti. Podílí se na odborné konzultační činnosti pro oblast aplikace a využití softwarových řízení v malých a středních podnicích.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů