PS IMAGO Process a PS IMAGO Portal

V tomto článku si podrobnejšie predstavíme a popíšeme zvyšné komponenty softvérového riešenia PS IMAGO PRO. Ide o nástroj PS IMAGO Process, pomocou ktorého je možné vytvárať automatizované procesy a PS IMAGO Portal pre webové zdieľanie publikovaného obsahu.

Pod automatizáciou procesu môžeme chápať napr. načítanie dát, úpravu dát, analýzy dát a export výsledkov formou dashboardu do požadovaného formátu prípadne publikáciu na portál.

Nástroj PS IMAGO Process má komplexný mechanizmus na definovanie rozsahu zmien a frekvencie aktualizácií. Týmto spôsobom môžete vybrať prvky, ktoré majú byť aktualizované a taktiež môžete nastaviť frekvenciu, napr. posledný piatok v mesiaci.

PS IMAGO Process sa otvára pomocou tlačidla Automation v hlavnom okne PS Desktop.

Nástroj PS IMAGO Process obsahuje základné tlačidlá na tvorbu novej automatizovanej úlohy, spustenie existujúcej úlohy, jej editáciu, zmazanie a zistenie statusu úlohy. Pod základnými tlačidlami sa nachádza zoznam automatizovaných úloh, ich ďalšie spustenie, spôsob spustenia a status každej úlohy s konkrétnym dátumom a časom.

Pri tvorbe novej automatizovanej úlohy sa nám otvorí nové okienko, kde máme možnosť výberu začiatočného a koncového bodu pomocou posúvača, napr: proces začne syntaxou a končí publikovaním dashboardu na portál. Začiatočný a koncový bod sú povinné (polia označené hviezdičkou) a je potrebné ich nadefinovať. V tomto prípade je potrebné ešte nadefinovať cestu k šablóne dashboardu – PSIR súbor – ktorú sme si vytvorili v nástroji PS IMAGO Designer. Ostatné body nie sú povinné, ale ak ich nadefinujeme, tak po spustení automatizovanej úlohy sa vybrané typy súborov uložia do definovaného adresára.

V ďalšom kroku si pomenujeme automatizovanú úlohu, prípadne si môžeme napísať aj krátky popis. V tomto kroku je potrebné si vybrať aj periodicitu spúšťania danej úlohy. Na výber sú viaceré možnosti, napr: manuálne spustenie, jedenkrát, denne, týždenne, mesačne, prípadne mesačne v konkrétny deň. Pri opakujúcej sa periodicite je možnosť nastaviť aj dátum dokedy bude daná automatizovaná úloha spúšťaná a taktiež je tu možnosť vypnúť úlohu pomocou voľby Active. V tomto prípade úloha nebude aktívna, ale stále bude v zozname úloh.

Po uložení automatizovanej úlohy sa novovytvorená úloha zobrazí v zozname úloh.

Súčasťou PS IMAGO PRO je PS IMAGO Portal, ktorý poskytuje rozhranie pre webové zdieľanie publikovaného obsahu. Umožňuje reporty triediť do virtuálnych adresárov a nastavovať požadované užívateľské oprávnenia k publikovanému obsahu. Užívateľ má možnosť inštalovať Portal  na vlastný server dostupný v rámci internej siete, alebo si nakonfigurovať Portal na cloude, ktorý spravuje spoločnosť Predictive Solutions.

Prístup na PS IMAGO Portal je zabezpečený na základe mena a hesla, ktoré zriadi správca portálu a taktiež daného užívateľa zaradí do konkrétnej užívateľskej skupiny a tým získa oprávnenia k publikovanému obsahu danej skupiny.

Na rýchly prístup na portál pomocou nástroja PS Desktop, je potrebné pridať prihlasovacie údaje a tým sa zaktivuje aj tlačidlo View reports

Po prihlásení sa na portál užívateľ má možnosť prehliadať analytické reporty zaradené do adresárovej štruktúry.

Pod ponukou Options má užívateľ možnosť otvoriť daný report; zaradiť ho do zoznamu obľúbených; stiahnuť report na lokálny disk; editovať názov, popis prípadne platnosť reportu; presunúť report do iného adresára; uzamknúť report a iné.

Kliknutím na report, otvorí sa jeho obsah v novej záložke internetového prehliadača. Navigácia v rámci reportu je zabezpečená v hornom ľavom rohu, kde je menu, ktoré obsahuje zoznam stránok reportu.

Ponuka Management zabezpečuje správu užívateľov, skupín a adresárovej štruktúry portálu.

Ponuka Administration umožňuje nastaviť vzhľad portálu, prihlasovanie sa na portál na základe Active directory, nastaviť upozorňujúcu správu o novej verzii reportu a taktiež nastavenie dĺžky hesla.

Ing. Stefan Kováč, PhD.
lektor, analytik a odborný konzultant ve společnosti ACREA. Ve své profesní kariéře se zabývá analytickou činností v oblasti statistiky, data miningu, reportování dat a své odborné zkušenosti využívá také v lektorské činnosti. Podílí se na odborné konzultační činnosti pro oblast aplikace a využití softwarových řízení v malých a středních podnicích.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů