Blog

Přinášíme vám články, tipy a rady z oblasti analýzy dat a datové vědy.

Zaměřujeme se zejména na témata sběru dat, přípravy dat pro jejich následnou analýzu, vysvětlení užití jednotlivých statistických a dataminingových metod i ovládání softwaru IBM SPSS, Power BI či programování v jazyce R, Python a dalších.

Co dělat, když Power Query (Excel, Power BI) automaticky nerozpozná názvy sloupců?

Načítali jste data do Excelu či Power BI pomocí Power Query a automaticky se nerozpoznaly názvy sloupců importovaných dat? V tomto článku si ukážeme dva způsoby, jak takovou situaci vyřešit. Pokud již z náhledu okna Navigátoru je zřejmé, že názvy sloupců nebudou správně rozpoznány...

Celý článek

Analýza rozptylu a její předpoklady III

V minulých dvou článcích jsme se zabývali chováním testů pro shodu středních hodnot ve skupinách při platnosti nulové hypotézy a nesplnění předpokladů klasické analýzy rozptylu. Konkrétně jsme zkoumali klasický ANOVA test, robustní testy Welchův a Brownův-Forsytheův a neparametrický Kruskalův-Wallisův test. Nyní se zaměříme na vlastnosti testů, pokud platí alternativní hypotéza....

Celý článek

Využijte dotaci MPSV na vaše vzdělávání

Víte, že můžete získat dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) na vaše další vzdělávání? Díky spolupráci s Úřadem práce nabízíme naše kurzy jako součást programu MPSV „Jsem v kurzu“.  Výše dotace činí 82 % z ceny kurzu a každý takto může vyčerpat až 50 000 Kč...

Celý článek

Analýza rozptylu a její předpoklady II

Popis metody V minulém článku Analýza rozptylu a její předpoklady I jsme se zabývali důsledky porušeného předpokladu pro testování hypotézy o shodě středních hodnot. Článek shrnoval hlavní závěry pro klasický ANOVA test, pro robustní testy Welchův a Brownův-Forsytheův a pro neparametrický Kruskalův-Wallisův test. V tomto článku se podrobněji seznámíme s parametry simulace i jejími...

Celý článek

Analýza rozptylu a její předpoklady I

Definice úlohy Mezi uživateli statistických metod je rozšířen předpoklad, že normalita dat je u testů, které ji předpokládají, zásadní podmínka použití testu. Tento článek popisuje, že alespoň pro analýzu rozptylu to není pravda a normalita není zásadní, zásadní je ale požadavek na shodu rozptylu. Zjištění vycházejí z výsledků...

Celý článek