Autor Ing. Mgr. Milan Machalec

O autorovi

lektor, analytik a odborný konzultant ve společnosti ACREA. Ve své profesní kariéře se zaměřuje na analytickou činnost nejen v oblasti statistiky, ale také data miningu a své odborné zkušenosti využívá v lektorské činnosti. V nemalé míře se podílí na odborné konzultantské činnosti pro oblast aplikace a využití softwarových řešení v různých podnicích.

Vyhodnocovanie kvality modelu klasifikácie viacerých tried

Pri vyhodnocovaní kvality modelu binárnej klasifikácie (binary classification) sa využívajú rôzne evaluačné metriky (evaluation metrics). Napríklad Accuracy, Precision, Recall, F1 score, Area Under the ROC Curve (AUC), Log loss atď. V tomto článku sa zameriame na vyhodnocovanie kvality modelu klasifikácie viacerých tried...

Celý článek

Medzné efekty v logistickej regresii – užitočná interpretácia výsledkov logistickej regresie

Okrem bežne používanej interpretácie výsledkov logistickej regresie pomocou logitu, šance prípadne pomeru šancí existuje aj menej známa avšak pomerne často využívaná (najmä v oblasti ekonomických aplikácií) interpretácia pomocou medzných efektov. Mnoho účastníkov nášho kurzu logistickej regresie sa nás zvykne pýtať na medzné...

Celý článek

Export grafov z SPSS vo vysokej kvalite

Dávnejšie som na jednom z našich kurzov dostal otázku, či a ako je možné exportovať grafy z IBM SPSS Statistics vo vysokej kvalite? Zdanlivo jednoduchá otázka si zaslúži podrobnejšie vysvetlenie problematiky a možností riešenia v softvéri IBM SPSS Statistics. Export grafov z SPSS Možností exportu grafov z výstupového...

Celý článek

Vraj SPSS nevie robiť pekné grafy

Nie je žiadnym tajomstvom, že medzi používateľmi softvéru IBM SPSS Statistics panuje domnienka a častokrát aj presvedčenie, že SPSS nevie robiť pekné grafy. Mnoho používateľov tak pri tvorbe grafov prechádza do iných softvérov ako je napríklad Microsoft Excel. Je to oprávnené a prečo...

Celý článek

Testovanie závislosti sentimentu filmového komentára a počtu hviezdičiek

V predchádzajúcom článku sme si predstavili štandardné výstupy z analýzy sentimentu na dátach filmových komentárov priradených užívateľmi k jednotlivým filmom na webovej stránke www.csfd.cz. Z analýzy sentimentu je vidieť, že máme už k dispozícii viacero premenných (číselné aj kategorickú), ktoré vypovedajú o sentimente komentára a môžeme tak prejsť k overovaniu...

Celý článek