Vraj SPSS nevie robiť pekné grafy

Nie je žiadnym tajomstvom, že medzi používateľmi softvéru IBM SPSS Statistics panuje domnienka a častokrát aj presvedčenie, že SPSS nevie robiť pekné grafy. Mnoho používateľov tak pri tvorbe grafov prechádza do iných softvérov ako je napríklad Microsoft Excel. Je to oprávnené a prečo je tomu tak?

SPSS nevie robiť pekné grafy

Staršie a v podstate nedávne verzie softvéru IBM SPSS Statistics mali defaultné šablóny grafov nie veľmi pekné a ťažko mohli byť hneď priamo publikovateľné. Výsledné grafy bez dodatočných úprav vyzerali nasledovne

Novšie verzie softvéru IBM SPSS Statistics už majú defaultne modernejšie šablóny aplikované na grafy. V najaktuálnejšej verzii IBM SPSS Statistics 28 výsledné grafy bez dodatočných úprav vyzerajú nasledovne

Nepochybne ide o krajšiu šablónu a vizuál grafu, ktorý by už mohol byť aj priamo publikovaný prípadne po drobných úpravách.

Ako sa však hovorí koľko ľudí, toľko chutí. Každý má iné preferencie prípadne je potrebné dodržiavať firemné, akademické alebo publikačné usmernenia a štandardy. To si však vyžaduje nemalé úsilie a čas strávený úpravou grafov. Ak je niekto zvyknutý celý život robiť grafy v nejakom softvéri a je spokojný, ťažko sa donúti prejsť na iný softvér. Prevažne kvôli tomu, že nevie ako na to prípadne si myslí alebo počul od niekoho, že ten softvér nie je vhodný na tvorbu prezentačných grafov.

Ak sa bavíme o softvéri IBM SPSS Statistics, tak jednoduchými úpravami je možné dostať prezentačný graf, ktorý môže vypadať nasledovne

Graf je s určitosťou vhodný pre firemnú prezentáciu alebo správu. Problém však nastane ak chceme vytvárať množstvo grafov daného typu (napríklad niekoľko desiatok prípadne pravidelne) a zachovať pri tom rovnaký vizuál. Upravovať každý graf ručne nie je riešenie a asi by to ani nikoho nebavilo. Pokiaľ je to možné, veci si netreba zbytočne komplikovať ale uľahčovať. IBM SPSS Statistics síce ponúka možnosť uloženia šablóny a jej následnej aplikácie na graf. Ak by sme však túto šablónu aplikovali na iný počet premenných a ich kategórií, tak požadovaný výsledok automaticky nedostaneme ako je vidieť na nasledujúcom obrázku

Dôvod je ten, že jednak nie všetky nastavenia sa prenesú do šablóny a ďalší je ten, že graf ako celok sa skladá z viacerých objektov, ktoré sú pevne definované (napríklad rozmer objektu). No a ak niekto dospel pri pokuse o prípravu vizuálu grafu a jeho šablóny až do tohto bodu, tak je určite frustrovaný a jeho domnienka a určite aj presvedčenie je, že v IBM SPSS Statistics sa nedajú automatizovane vytvárať pekné grafy, ktorých výsledok by sa dal okamžite bez ďalších úprav jednoducho preniesť napríklad do Microsoft Word, Microsoft Excel alebo Microsoft Powerpoint. Naozaj to nie je možné?

Automatizácia procesu vytvárania prezentačných grafov

Nedávno mala rovnaký problém aj moja známa PhDr. Katarína Kohútová, PhD. z Katolíckej univerzity v Ružomberku. Podarilo sa mi navrhnúť a vytvoriť riešenie, ktoré spĺňa jej požiadavky. Základné požiadavky na výsledný graf boli:

 1. Transponovaný skladaný stĺpcový graf pre viacero kategorických premenných s rovnakými kategóriami.
 2. Popis premenných, v prípade ich dlhého popisu, aby bol na viacerých riadkoch.
 3. Zobrazenie percentuálneho zastúpenia kategórií v grafe bez orámovania, šikmé písmo s počtom desatinných miest 0.
 4. Rovnaká šírka stĺpcov a šírka medzi stĺpcami pre grafy s rôznym počtom premenných.
 5. Legenda umiestnená vľavo dole pod grafom.
 6. Šírka grafu aby mala presne špecifikovaný rozmer v bodoch.
 7. Čiary pre os X a os Y neboli viditeľné.
 8. Farby kategórií aby boli presne špecifikované a mali presné poradie.
 9. Ak používateľ bude chcieť mať popis grafu, tak aby bol vľavo hore.
 10. Možnosť vytvárať grafy v podskupinách určených štiepiacou kategorickou premennou a popis štiepiacej premennej a podskupina, pre ktorú je graf vytvorený, bol vľavo hore.
 11. Presne špecifikovaný font a veľkosť písma pre jednotlivé objekty.

Zdanlivo jednoduché požiadavky bolo potrebné preniesť do jednoduchého riešenia pre koncového používateľa. Jednoznačnou voľbou tak bolo vytvorenie vlastnej procedúry, ktorá sa implementuje do SPSS s vlastným dialógom a syntaxou. Dialóg vypadá nasledovne

Keďže vizuál výsledného grafu je závislý od rôznych parametrov ako je napríklad počet vstupných premenných, maximálne požadovaný počet znakov popisu premennej na jednom riadku, štiepiaca premenná, popis grafu, šírka stĺpca, šírka medzi stĺpcami, počet kategórií kategorických premenných, dĺžka popisu kategórií atď., tak som koncovému používateľovi niektoré sprístupnil aby si ich mohol zadať a nastaviť podľa svojich preferencií. Konečný výsledok naozaj stojí za to. Veď posúďte sami

Pri tomto type grafu a požiadavkách na výslednú podobu grafu sa podarilo vyriešiť všetky bugy a problémy pri realizácii riešenia. Avšak je dobré počítať aj s určitými obmedzeniami pri tvorbe rôznych typov grafov, ktoré budú dané limitáciou funkcionalít daného softvéru alebo neriešiteľných bugov. V takom prípade je potrebné urobiť kompromis v požiadavkách na výslednú podobu grafu.

Na základe prezentovaného môžem teda povedať a konštatovať, že SPSS vie robiť aj pekné grafy a dokonca automatizovane. Na záver prenechám pár slov zadávateľke PhDr. Kataríne Kohútovej, PhD.:

Súčasťou mojej práce v akademickej oblasti sú rôzne štatistické analýzy a tvorba grafov pre záverečné a výskumné správy, pri ktorých je potrebné kreovať väčšie množstvo grafov rovnakého vizuálu. Ak som chcela takéto grafy vytvárať v programe SPSS, jednalo sa o pomerne zdĺhavú a časovo náročnú prácu, pretože bolo potrebné každý graf prácne upravovať do podoby prezentačného grafu. S týmto mi však veľmi pomohol pán Mgr. Ing. Milan Machalec, ktorý pre celý tento postup vytvoril automatický algoritmus, čím proces výrazne zjednodušil a doslova pár klikmi sa dopracujem k výslednému grafu, ktorý žiadne ďalšie úpravy nepotrebuje. Riešenie, ktoré pán Mgr. Ing. Machalec vytvoril je užívateľsky veľmi príjemné a výsledok jednoznačne predčil všetky moje očakávania.  Ďakujem ! 🙂

Rádi byste celé problematice porozuměli do hloubky? Ing. Mgr. Milan Machalec vám rád předá jeho cenné zkušenosti, které můžete získat prostřednictvím našich analytických a statistických kurzů.

Ing. Mgr. Milan Machalec
lektor, analytik a odborný konzultant ve společnosti ACREA. Ve své profesní kariéře se zaměřuje na analytickou činnost nejen v oblasti statistiky, ale také data miningu a své odborné zkušenosti využívá v lektorské činnosti. V nemalé míře se podílí na odborné konzultantské činnosti pro oblast aplikace a využití softwarových řešení v různých podnicích.
Komentáře
 1. Olga napsal:

  Krasne grafy, inspirujuce. Dakujem

  • info@acrea.cz napsal:

   Těší nás, že vás články inspirují a přejeme vše nejlepší do Nového roku 2022.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů