Úprava výstupov v podaní PS IMAGO PRO

V tomto článku si bližšie popíšeme procedúry z ponuky Predictive Solutions – Report.

PS IMAGO PRO okrem štandardných nástrojov na úpravu výstupu, ktoré sú zahrnuté v štatistickom nástroji IBM SPSS Statistics obsahuje ďalšie procedúry na úpravu výstupu.

Jednou z týchto procedúr je Output actions, pomocou ktorej je možné vybrať/skryť/zobraziť/zmazať vybrané druhy objektov. Procedúra obsahuje aj podmienku špecifikácie výberu objektu na základe definovaného textu. Zmazané objekty pomocou tejto procedúry je možné vrátiť späť pomocou tlačidla Undo, ktoré sa nachádza na paneli s nástrojmi.

Pomocou procedúry Insert image ako aj jej názov napovedá, môžeme do výstupového okna vložiť ľubovoľný obrázok vo formáte gif, jpg alebo png. Procedúra ponúka možnosť pomenovať objekt obrázok vlastným názvom. Takto vložený objekt obrázok môžeme použiť po exporte objektov výstupového okna v nástroji Report design na tvorbu analytického dashboardu. Procedúra funguje iba vo výstupovom okne a nie vo výstupovom okne typu Workbook.

Procedúra Footnotes statistics slúži k úprave frekvenčných tabuliek, ktoré sú vytvorené pomocou ponuky Analyze – Descriptive Statistics – Frequencies. Procedúra umožňuje modifikáciu tabuľky vo výstupovom okne. Ponúka možnosť pridania hodnôt z ponuky Statistics, ktoré sú v pôvodnom výstupe zobrazené v samostatnej tabuľke, ako poznámky pod čiarou. V predvolenom nastavení procedúra pracuje zo všetkými frekvenčnými tabuľkami vo výstupovom okne. Používateľ môže zmeniť nastavenie a procedúru spustiť iba na vybrané, vo výstupe označené, tabuľky. Taktiež používateľ má možnosť výberu skupín štatistík, ktoré sa zobrazia pod frekvenčnou tabuľkou ako poznámka pod čiarou.

Postup práce s touto procedúrou je nasledovný:

  • najprv označíme tabuľky štatistík, ktorých obsah bude zobrazený ako poznámka pod čiarou
  • v prípade, že nie je vybraná žiadna tabuľka štatistík, procedúra upraví všetky frekvenčné tabuľky
  • v prípade, že nechceme kopírovať všetky štatistiky, je možné v ponuke Copy selected statistics to the footnotes zvoliť iba vybrané skupiny štatistík
  • výsledok procedúry nie je možné odstrániť pomocou tlačidla Undo na paneli nástrojov. Poznámka sa dá odstrániť ručne z tabuľky v editovacom režime.

Procedúra Table coloring slúži k zafarbeniu jednej alebo viacerých tabuliek vo výstupovom okne. Môžeme ofarbiť celú dátovú oblasť tabuľky alebo iba jej časti, napr. vybrané stĺpce alebo riadky, a naviac podľa vybraných kritérií, napr. podľa rozmedzí hodnôt.

Všetky predstavené procedúry, ako býva zvykom, majú vlastnú syntax a help.

Rádi byste se o statistice a analýze dat dozvěděli více? Chcete se stát mistrem ve svém oboru nebo si jen potřebujete doplnit znalosti? V ACREA nabízíme širokou nabídku kurzů pro váš profesní růst. Máte-li jiný dotaz. Nebojte se využít naši nezávaznou konzultaci, při které vám rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a najdeme vhodné řešení.

Ing. Stefan Kováč, PhD.
lektor, analytik a odborný konzultant ve společnosti ACREA. Ve své profesní kariéře se zabývá analytickou činností v oblasti statistiky, data miningu, reportování dat a své odborné zkušenosti využívá také v lektorské činnosti. Podílí se na odborné konzultační činnosti pro oblast aplikace a využití softwarových řízení v malých a středních podnicích.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů