Syntax IBM SPSS Statistics

Program IBM SPSS Statistics lze ovládat dvěma způsoby – pomocí uživatelských nabídek a dialogových oken nebo syntaxového jazyka. Ačkoliv je první možnost běžnější a zvlášť pro začínající uživatele obvykle pohodlnější, syntax rovněž nabízí řadu výhod. Patří mezi ně především:

  • možnost zopakovat celou posloupnost příkazů (příkazy lze uložit do souboru, kdykoliv se k nim vrátit, upravit je nebo předat jiným uživatelům),
  • snadná automatizace pravidelně se opakujících procesů (například stejných analýz na aktualizovaných datech),
  • dokumentace postupu,
  • možnosti a volby, které nejsou přístupné přes menu a dialogy,
  • lze vytvářet vlastní procedury a plně je integrovat do programu.

Co je syntax a jak s ní začít pracovat

Syntax je jazyk určený pro zadávání příkazů IBM SPSS Statistics. Zapisuje se do syntaxového okna, kde lze příkazy dále editovat, ladit, spouštět nebo uložit pro pozdější využití do souboru s koncovou SPS. Nové syntaxové okno otevřete pomocí nabídky File, New, Syntax, existující syntaxový soubor pomocí File, Open, Syntax a následnou specifikací souboru. Každý příkaz začíná klíčovým slovem a končí tečkou. Jednotlivé významové části syntaxe (různé typy klíčových slov, komentáře apod.) jsou pro snadnější orientaci v kódu odlišeny barvou a typem písma. Při výchozím nastavení se příkazy zobrazují modře tučně, podpříkazy zeleně, specifikace hnědě, hodnoty oranžově, komentáře šedě a ostatní černě.

Syntaxové okno

Syntaxové okno

Pokud se rozhodnete se syntaxí pracovat, nemusíte nutně mít předchozí zkušenosti s programováním. Nejjednodušší způsob, jak začít, je využívat tlačítko Paste, které je součástí většiny dialogových oken programu. V dialogovém okně nastavíte vše tak, jako byste chtěli příkaz spustit standardním způsobem. Místo potvrzení tlačítkem OK však stisknete tlačítko Paste, které vloží zápis příkazu do syntaxového okna. Takto můžete pokračovat vkládáním dalších příkazů a případně je dle potřeby upravovat. Příkazy lze rovněž psát přímo do syntaxového okna.

Tlačítko Paste

Tlačítko Paste

Program nabízí mnoho způsobů, jak při psaní syntaxe získat nápovědu. Základní příručka Command Syntax Reference ve formátu PDF je k dispozici pod nabídkou Help, Command Syntax Reference. Nápovědu k aktuálnímu příkazu, na němž je umístěn kurzor, lze volat ze syntaxového okna pomocí tlačítka F1. Další možností je využívat automatické doplňování klíčových slov – při psaní se zobrazí rolovací seznam všech dostupných klíčových slov začínajících stejnými počátečními písmeny, z něhož lze vybrat a vložit hledané slovo.

Dokumentace postupu

Syntax se velmi často užívá k dokumentaci postupu. I v případě, že zadáváte příkazy pomocí uživatelských nabídek a dialogových oken, program automaticky dokumentuje proběhlé akce. To umožňuje zpětně dohledat podrobnosti, kdykoliv se k nim vrátit a případně vše zopakovat.

Při výchozím nastavení programu se ve výstupovém okně zobrazuje syntaxový zápis všech provedených příkazů. Toto nastavení lze případně zrušit pod nabídkou Edit, Options, Viewer vypnutím volby Display commands in the log. Součástí výstupu každé procedury je rovněž tabulka Notes, která je defaultně skrytá a slouží jako záznam o průběhu této akce. Kromě jiných informací obsahuje i syntax příkazu.

Tabulka Notes

Tabulka Notes

Jiným příkladem je žurnál IBM SPSS Statistics – soubor, do něhož se zaznamenává syntax všech provedených příkazů. Podle nastavení programu se nové záznamy buď stále připisují do souboru, nebo se žurnál přepisuje při každém startu IBM SPSS Statistics. Informaci o umístění žurnálu naleznete v nabídce Edit, Options na záložce File Locations (část Session Journal). Zde lze rovněž nastavit, zda se bude soubor stále doplňovat o nové příkazy, nebo přepisovat při startu.

Rozšířené možnosti programu v syntaxi

Řada možností a voleb programu je k dispozici pouze v syntaxi. U analytických procedur se často jedná o speciální nebo pokročilá nastavení, která by zbytečně komplikovala uživatelské dialogy, v praxi však mohou mít velký význam. Patří mezi ně například možnost vytvořit obdélníkovou korelační matici, uložit korelační či kovarianční matici do souboru nebo naopak vstupovat s korelační maticí ze souboru do jiných procedur (například faktorové analýzy). To je velmi podstatné především v situacích, kdy nemáte k dispozici kompletní data ale jen korelační matici proměnných (například z publikovaného výzkumu), nebo chceme užít jiný typ korelačního koeficientu než standardně užívaný Pearsonův.

Obdélníková korelační matice

Obdélníková korelační matice

Syntax rovněž nabízí řadu užitečných příkazů pro urychlení nebo automatizaci přípravy dat. Ačkoliv většinu z nich lze zadat i pomocí dialogů, ne vždy je k dispozici jednoduchý postup vkládání zápisu do syntaxového okna s využitím tlačítka Paste. Velmi užitečné jsou například příkazy VARIABLE LABELS  a VALUE LABELS pro zadání popisů proměnných a hodnot nebo MISSING VALUES pro specifikaci uživatelem definovaných vynechaných hodnot.

Automatizace a vytváření vlastních procedur

Syntax nabízí také řadu pokročilých možností, které jsou určené především pro automatizaci úloh a vytváření vlastních procedur. Mezi ně patří složitější programové konstrukce jako příkazy cyklu nebo makro jazyk. V syntaxi je rovněž k dispozici maticový jazyk určený pro práci s maticemi a vektory, nebo speciální jazyk pro vytváření grafů GPL (The Graphics Production Language). Díky programovatelnému rozšíření IBM SPSS Statistics lze do syntaxe integrovat i externí jazyky Python 2, Python 3 nebo R.

Pomocí těchto i dalších nástrojů lze například zajistit, aby se připravené syntaxové soubory automaticky spouštěly ve stanovený čas na pozadí počítače, vytvořit vlastní analytické procedury, které budou plně integrované do programu (včetně vlastního dialogu procedury a syntaxového příkazu) nebo využívat širokou nabídku funkcí a statistických procedur dostupných v programu R s výstupem do IBM SPSS Statistics.

Rádi byste se o statistice a analýze dat dozvěděli více? Chcete se stát mistrem ve svém oboru nebo si jen potřebujete doplnit znalosti? V ACREA nabízíme širokou nabídku kurzů pro váš profesní růst. Máte-li jiný dotaz. Nebojte se využít naši nezávaznou konzultaci, při které vám rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a najdeme vhodné řešení.

společnost ACREA
ACREA CR je českou analytickou společností s tradicí od roku 1998. Poskytuje analytické, statistické a dataminingové služby, školení a software z řady IBM SPSS a Predictive Solutions. Název firmy je zkratkou pro Analytical CREAtivity, která vyjadřuje, že každý analytický projekt je pro nás unikátní a ke každému přistupujeme individuálně.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů