Zpět

IBM SPSS Modeler

Získejte detailní přehled o současném stavu i jasnější pohled na budoucnost.

Program IBM SPSS Modeler 18.1.1 je komplexní dataminingový nástroj, který pokrývá celý dataminingový proces od přípravy dat až po aplikaci výsledků modelů do praxe. Hlavní výhodou programu je široká škála datových manipulací a modelovacích algoritmů, které jsou v rámci datového procesu přehledně znázorněny. Přehlednost je při složitosti dataminingových úloh, s jakou se lze setkat v praxi, naprosto nutnou podmínkou proveditelnosti celé úlohy.

Kde IBM SPSS Modeler využijete

Ty nejúspěšnější organizace již zjistili, že bez efektivního využívání dat nebudou konkurenceschopné, ale na dataminingové metody se spoléhají také akademické organizace a instituce státní sféry. IBM SPSS Modeler využijete v následujících oblastech:

 

SPSS Modeler pomáhá odhalovat vzory a trendy ve strukturovaných a nestrukturovaných datech díky jednoduchému vizuálnímu prostředí, které podporuje pokročilé analytické metody. Model pak dokáže vysvětlit, které faktory daný jev ovlivňují a organizace mohou této informace využít ve svůj prospěch.

  •  IBM SPSS Modeler má intuitivní grafické rozhraní — Nástroj je založen na tzv. vizuálním modelování, to znamená, že uživatel vytváří grafické schéma datového procesu na pracovní ploše pomocí ikon a jejich spojnic. K dispozici je široká škála modelovacích algoritmů běžně používaných v dataminingu pro různá odvětví a úlohy, algoritmy pro datové manipulace, reporty i možnosti pro projení s jinými analytickými nástroji.
  • IBM SPSS Modeler dovoluje využít jakékoliv datové zdroje — Je zde možnost integrace se softwarem Cognos Business Intelligence, stejně jako se širokým spektrem databází, datových formátů, které zahrnují IBM SPSS Statistics, SAS nebo Microsoft Excel. To znamená, že můžete v rámci jednoho modelu využít libovolnou kombinaci datových zdrojů a vytvořit jeden datový soubor s kompletním náhledem na zkoumanou oblast.

Jak využít výsledky v praxi?

Klíčem k úspěchu při dataminingových úlohách není model samotný, ale aplikace jeho zjištění a výsledků do procesů organizace. IBM SPSS Modeler umožňuje začlenit výsledky modelů zpět do databáze – například pravděpodobnost odchodu zákazníka v následujícím měsíci. Začlenění výsledků do produkční databáze je důležité provádět rychle a pravidelně, aby tuto informaci měli lidé, kteří ji v danou chvíli potřebují, např. operátor v call centru, pracovník na přepážce, nebo marketingový manažer při přípravě marketingové kampaně.

Reference

Česká televize

Výzkum spokojenosti diváků České televize

Podrobná case study
Škoda auto

Zvýšení prodejů a posílení značky Škoda v Evropě

Podrobná case study