PS QUAESTIO PRO

- komplexní nástroj pro sběr, analýzu a reportování dat

PS Quaestio PRO je softwarové řešení pro zajištění úlohy sběru dat od návrhu dotazníku, přes samotnou realizaci  až po zpracování dat, jejich analýzu a reportování výsledků.

Nástroj využívá portfolio produktů IBM SPSS pro práci s daty - IBM SPSS Data Collection pro sběr dat a PS Imago PRO s nástrojem IBM SPSS Statistics pro analýzu dat a reportování. 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Sběr dat

Základem systému pro sběr dat je původní software IBM SPSS Data Collection podporující všechny fáze a formy sběru dat. Použít můžete různé techniky - CAWI, CATI, CAPI či PAPI - tj. sběr dat přes web, telefon, počítač, mobil či papírový dotazník.

Ačkoli v projektu můžete kombinovat různé formy sběru dat, data jsou uložena v jednotném formátu v centrálním datovém úložišti a jsou okamžitě přístupná k dalšímu zpracování.

Standardní typy otázek v dotazníku lze doplnit i o HTML funkcionality, např. odpovědi výběrem či přetažením obrázku, tažením posuvníku na škále, výběrem z kalendáře. 

Software umožňuje přípravu dotazníků také v různých jazycích a odeslání pozvánky k průzkumu přes emailového klienta. 

V rámci zajištění osobních či citlivých dat a splnění GDPR nařízení umožňuje
systém individuální nastavení přístupu k datům a jejich zašifrování. 

Analýza dat a reportování

Analýzu dat zajištuje komponenta PS IMAGO, založená na uživatelsky příjemném analytickém nástroji IBM SPSS Statistics. Jeho funkcionalita je rozšířena o celou řadu procedur a grafů a o nástroje pro automatizaci a sdílení výstupů.

K dispozici tak máte velký výběr analytických metod, které přesahují základní analýzy, ve formě široké škály testů, měření síly vztahů a technik pro klasifikaci, segmentaci a predikci. Výsledky pak mohou být prezentovány jako grafy, tabulky nebo v mapách.

Analytická komponenta umožňuje provést různé datové manipulace a transformace (agregace, restrukturalizace, připojení externích datových zdrojů aj.) a další analýzy.

Analýzy mohou představovat tabelaci průběžných či konečných výsledků, tvorbu grafů či další zpracování dat sofistikovanými analytickými metodami.

Kromě běžných ad hoc reportů umožňuje nástroj také tvorbu automatických, pravidelně se opakujících reportů a online distribuci reportů v rozhraní webového portálu.

Další možnosti softwaru

PS Quaestio PRO umožňuje realizovat komplexní výzkumy s možností implementace mnoha pravidel, přístupem k multimédiím a ověřením správnosti vyplňovaných dat. To vše v atraktivním grafickém prostředí s užitečnými funkcemi, šablonami či knihovnami připravených otázek.

Monitorování výzkumného procesu

K dispozici je široká škála nástrojů pro monitorování výzkumného procesu - například připomínka výzkumu lidem, kteří ještě dotazník nevyplnili nebo automatizované reporty o průběhu dotazování.

Napojení externích dat

Ve výzkumech můžete využít také data, která již máte v jiných systémech – údaje o respondentovi, zakoupených produktech apod. Stačí definovat o jaká data se jedná a kde mají v dotazníku být umístěna.

Distribuce reportů

Tvorbu pravidelných reportů můžete automatizovat. Ty se pak mohou vytvářet jako součást procesu zpracování dat. Autorizovaným příjemcům se poté odešle upozornění o aktualizaci reportu.

Využijte služeb ACREA analytiků

Nabízíme vám pomoc při vytváření dotazníků, jednorázové nebo pravidelné zpracování vyplněných dotazníků, analýzu odpovědí a vytvoření výsledného reportu.

Chcete zjistit spokojenost vašich zaměstnanců či zákazníků?

Potřebujete vědět, jak účastníci hodnotí proběhlé školení?

Zajímá vás, jak zákazníci vnímají vaše služby a produkty?

Zůstaňte s námi v kontaktu.