REMARK WEB SURVEY

- nástroj pro sběr dat pomocí online formulářů

Software Remark Web Survey slouží ke sběru dat z dotazníků či formulářů přes internet a jejich další zpracování. Design dotazníku, jeho správa i distribuce a následný export sebraných dat je velice snadný. Intuitivní rozhraní umožňuje tvorbu webových formulářů, aniž byste museli znát HTML nebo webové programování.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Tvorba šablony dotazníku

Šablona dotazníku či formuláře se tvoří v desktopové části softwaru (Designer) vkládáním prvků do stromové struktury dotazníku. Ta umožňuje větvení dotazníku a vkládání otázek pro různé skupiny respondentů, např. muž/žena, starší/mladší 18 let apod.

Využít lze i šablonu dotazníku z nástroje Remark Office OMR pro skenování papírových formulářů a využít tak synergie těchto dvou přístupů – offline a online sběru dat.

Základními prvky tvorby dotazníku jsou stránka, sekce a otázka. Každá stránka se zobrazuje respondentovi
v rámci jednoho okna ve webovém prohlížeči. Stránka je rozdělena do sekcí, které se dají graficky odlišit.

Každou otázku lze editovat
v dialogovém okně Question Properties. Nástroj umožňuje jednu nebo více odpovědí na otázku (tlačítka možností, zaškrtávací políčka a výklopné seznamy) a také textová pole.

Dotazník lze doplnit i o multimediální soubory (audio/video) či grafiku. Podporováno je i použití grafiky jako položek odpovědí (např. tabulky, grafy, tvary, obrázky atd.)

Online sběr dat

Serverová komponenta softwaru je určena ke správě webových formulářů a shromažďování dat. Webový formulář i data respondentů se nacházejí na vašich vlastních webových stránkách a jsou plně pod vaší kontrolou.

Dotazování může být anonymní či adresné. Respondent může také kdykoli dotazování pozastavit a vrátit se k němu později, typicky na základě emailového upozornění s unikátním odkazem.

Program umožňuje ve spojení s externím mailovým serverem odesílat pozvánky s odkazem na vyplnění nebo připomenutí těm, kteří ještě webový formulář nevyplnili nebo nedokončili.

Sebraná data můžete kdykoli prohlížet, stahovat a mazat. Data si můžete dokonce nechat poslat přímo emailem nebo se živě podívat na aktuální odpovědi pomocí funkce Remark Live Stats™.

Další možnosti softwaru

Remark Web Survey má dvě komponenty, desktopovou a serverovou.

Desktopová slouží k vytváření dotazníků, jejich umístění do serverové komponenty, k emailové distribuci pozvánek k dotazníku a ke zpracování získaných dat.

Serverová komponenta umožňuje respondentům přistoupit k dotazníku a vyplnit ho. Komponenta obsahuje také nástroje pro správu sběru dat.

Přístup k dotazníku pomocí hesla

Seznam respondentů, kteří mají přístup k dotazníku je určen heslem, jménem a emailem. Software podporuje vkládání hesel také do emailových pozvánek.

Vestavěné analytické nástroje a reporty

Tvorbu tabulek a grafů výsledků dotazníkového šetření lze realizovat přímo v Remark Web Survey pomocí Remark Quick Stats.

Export dat pro další analýzu

Export dat do různých formátů (Excel, SQL, CSV, SPSS a další). V nástroji IBM SPSS Statistics tak můžete realizovat další pokročilé analýzy.

Využijte služeb ACREA analytiků

Nabízíme vám pomoc při vytváření dotazníků, jednorázové nebo pravidelné zpracování vyplněných dotazníků, analýzu odpovědí a vytvoření výsledného reportu.

Chcete zjistit spokojenost vašich zaměstnanců či zákazníků?

Potřebujete vědět, jak účastníci hodnotí proběhlé školení?

Zajímá vás, jak zákazníci vnímají vaše služby a produkty?

Zůstaňte s námi v kontaktu.