REMARK OFFICE OMR

- nástroj pro sběr dat pomocí papírových a elektronických dotazníků

Remark Office OMR umožňuje rychlou a automatizovanou digitalizaci papírových formulářů, čímž eliminuje chyby při manuálním zpracování. Realizace přijímacího řízení uchazečů, dotazníkového šetření či tvorba a vyhodnocení testů studentů je tak velmi snadná a s nízkými pořizovacími náklady. 

Technologie OMR podporuje rozpoznávání optických značek a čárových kódů. Poradí si však i s rukou psanými čísly, obrázky či jednoduchým strojově tištěným textem.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Tvorba šablony dotazníku

Šablonu dotazníku, formuláře či testu můžete vytvořit v libovolném textovém (tabulkovém) editoru, například ve Wordu či Excelu. Software umožňuje také vytvářet elektronické dotazníky ve formátu PDF, které respondenti vyplní a poté odešlou zpět zadavateli.

Díky podpoře optického rozpoznávání značek a čárových kódů mohou uživatelé snadno analyzovat a interpretovat odpovědi na různé typy otázek.

Rukou psané texty lze naskenovat jako obrázky a přepsat manuálně nebo využít napojení na nástroj Microsoft Computer Vision, který rukou psaná čísla převede do datové matice.

V šabloně definujete datovou strukturu vytvářené datové matice jako je typ proměnných, název a popis proměnných či popisky hodnot kategorií atd.

Sběr dat pomocí skeneru či elektronicky

Program dovoluje načítat data přímo ze skeneru nebo z uložených obrázků různých grafických formátů. Skenování formulářů provede jakýkoli skener s podavačem, rychlost zpracování se tak řídí rychlostí hardwaru nikoli softwaru.

Volbou Read Wizard se určí, zda se budou papírové formuláře načítat přímo ze skeneru nebo z uložených obrázků ve formátu jpg, tiff, pcx aj.

Software umožňuje kontrolu kvality skenování a detekci chyb v ručně psaných odpovědích, což zvyšuje přesnost výsledků.

S jednou licencí lze v rámci velmi krátké doby vyhodnotit tisíce formulářů a vytvořit základní reporty výsledků.

Další možnosti softwaru

Remark Office je vhodný jak pro provádění dotazníkových šetření, tak pro testování studentů dle předem nastaveného „answer sheetu“.

Možnost exportu do různých formátů jako je .xls, .csv či .sav usnadňuje integraci s jinými analytickými nástroji. Software též podporuje efektivní sledování průběhu sběru dat a generování detailních zpráv a grafů pro rychlé vyhodnocení výsledků.

Vícenásobné odpovědi na otázky

U každé otázky lze povolit počet možných odpovědí. Nastavit lze i logická pravidla v dotazníku.

Vyhodnocení testů dle vlastní stupnice

Každá otázka je oceněna příslušnými body za správnou/nesprávnou odpověď. Body jsou sečteny a testu je přiřazena známka. Známkovací stupnice je uživatelsky nastavitelná.

Export dat pro další analýzu

Naskenovaná data lze uložit do formátu jako je .xls, .csv či .sav . V nástroji IBM SPSS Statistics tak můžete provádět další pokročilé analýzy.

VYUŽITÍ REMARK OFFICE OMR

Podívejte se na úlohy řešené v jednotlivých sférách.

V akademické sféře

Program Remark Office OMR umožňuje vysokým školám a univerzitám rychle a přesně vyhodnotit velké množství písemných testů v průběhu akademického roku i v rámci přijímacího řízení. Testy se obodují podle definice správných odpovědí pro jednu či více testových variant. Studenti se tak dozví své výsledky během několika hodin.

Ve zdravotnictví

Nemocnicím, lékařům a mnoha dalším zdravotnickým zařízením pomáhá program Remark Office OMR automatizovat sběr velkého množství informací o pacientech z různých formulářů. Software lze použít například při výzkumech spokojenosti pacientů nebo zpracování registračních formulářů.

Využijte služeb ACREA analytiků

Nabízíme vám pomoc při vytváření dotazníků, jednorázové nebo pravidelné zpracování vyplněných dotazníků, analýzu odpovědí a vytvoření výsledného reportu.

Chcete zjistit spokojenost vašich zaměstnanců či zákazníků?

Potřebujete vědět, jak účastníci hodnotí proběhlé školení?

Zajímá vás, jak zákazníci vnímají vaše služby a produkty?

Zůstaňte s námi v kontaktu.