Autor Ing. Martina Strušková

O autorovi

V roce 2022 úspěšně ukončila magisterský studijní program Statistika na Vysoké škole ekonomické v Praze. V oblasti statistiky a analýzy dat pracovala v státním sektoru již během studia. V současnosti pracuje ve společnosti ACREA CR jako analytička, konzultantka a lektorka. Zabývá se statistickou analýzou dat, reportováním a programovacím jazykem R.

Tidyverse v jazyce R pro „Data Science“

V sérii několika navazujících článků si představíme tři nejčastěji využívané balíky z kolekce R balíků – tidyverse, navržených pro datovou vědu Hadley Wickhamem a jeho týmem. Jedná se o balík k vizualizaci dat – ggplot2, balík k manipulaci s daty – dplyr a balík k čištění dat – tidyr....

Celý článek