ACREA Power Analysis

S novým skriptem Power Analysis můžete analyzovat sílu testu přímo v IBM SPSS Statistics

Co vám ACREA Power Analysis přinese:

 

Analýza síly testu

Síla testu je jednou ze základních vlastností statistických testů. Čím je test silnější, tím spíše odhalí i malou odchylku od nulové hypotézy.

Integrace jazyka R

Procedura Power Analysis využívá integraci jazyka R do IBM SPSS Statistics.

Velikost výběrového souboru

Pokud je výběrový soubor příliš malý, test nemusí být schopen odhalit ani výraznou odchylku od nulové hypotézy. Na druhou stranu zbytečně velký soubor může snadno vést k přeceňování statistické významnosti.

Užití pro řadu statistických testů:

T-testy (jednovýběrový, párový a dvouvýběrový), jednovýběrový Z test střední hodnoty se známým rozptylem, testy pro porovnání proporcí (pro jeden nebo dva výběry), test nulovosti korelačního koeficientu, testy chí-kvadrát (nezávislosti i dobré shody), jednoduchou analýzu rozptylu s vyváženým designem a lineární model.

Potřebujete poradit, jak využít vaše data? Chcete zjistit, jaká má být velikost vašeho vzorku pro výzkum?

Využijte naši nezávaznou konzultaci, při které vám rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a najdeme vhodné řešení.

Zůstaňte s námi v kontaktu.