SPSS – Praktická analýza dat

Autoři: doc. RNDr. Jan Řehák, Ing. Ondřej Brom
Vydavatel: Computer Press
Vydání: 2015
Počet stran: 336
ISBN: 978-80-251-4609-5

Elektronická kniha.

219 Kč

INFORMACE O E-KNIZE

Kniha slouží jako kompletní praktický průvodce programem IBM SPSS Statistics, čtenář se seznámí se základními, ale i pokročilejšími statistickými metodami, možnostmi programu a tipy k ovládání.

V knize naleznete jednotlivé úlohy popsané krok za krokem, včetně mnoha výstupů a printscreenů obrazovky. Proto lze knihu doporučit začátečníkům, kteří se rychle, díky podrobným popisům, v programu zorientují, ale i uživatelům zkušenějším, jelikož popisuje i funkce pokročilejší a pokročilé.

Autoři do své knihy promítli poznatky a zkušenosti z mnohaletého používání IBM SPSS Statistics a provádění nejrůznějších výpočtů pomocí tohoto univerzálního statistického nástroje. Oba dva se profesionálně věnují lektorské činnosti, kdy školí jak práci s IBM SPSS, tak i statistické metody.

NĚCO O AUTORECH

doc. RNDr. Jan Řehák

Absolvent Univerzity Karlovy (Matematicko-fyzikální fakulta, katedra geometrie a katedra statistiky a pravděpodobnosti), absolvent University of Michigan, Ann Arbor, habilitován jako docent sociologie na Fakultě sociálních věd UK. 

Je uznávanou kapacitou na poli statistiky a sociologie. Jeho knihy se staly odbornou i laickou veřejností velmi uznávané a oblíbené a zároveň byly klíčovou literaturou pro vzdělávání dalších generací pracovníků, kteří ke své práci statistiku využívají.

Ing. Ondřej Brom

V roce 2003 absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor statisticko-pojistné inženýrství. Od roku 2005 pracuje ve společnosti ACREA CR (dříve SPSS CR) jako analytik, lektor a konzultant.

Ve své činnosti se zaměřuje na realizaci dataminingových projektů a výuce data miningu. Věnuje se také řešení statistických úloh a výuce jednotlivých statistických metod.

Zůstaňte s námi v kontaktu.