NOVINKY IBM SPSS STATISTICS 28

A je to tady. Dlouho očekávaná nová verze SW IBM SPSS Statistics 28 je na světě. Nová verze pokračuje ve vývoji produktu IBM SPSS Statistics Base a dalších specializovaných modulů tak, aby zpřístupňovaly i ty nejpokročilejší metody širokému okruhu analytiků a běžným uživatelům.

Na jaké největší novinky se můžete těšit?

Nová statistická procedura meta-analýza

Vylepšení procedur Power analýza a Ratio statistics

Nový typ grafu Relationship map

Zlepšení každodenní použitelnosti

Meta-analýza (Meta analysis)

Novinkou verze 28 je nová statistická procedura Meta-analýza (meta analysis). Meta-analýza je vědecká metoda, která souhrnně analyzuje data z několika na sobě nezávislých studií. Cílem je identifikace a kvantifikace převažujících trendů nebo zjištění příčin rozdílných závěrů studií. IBM SPSS Statistics 28 představuje celkem 5 nových procedur. Mimo jiné obsahují testy heterogenity, meta-regresní analýzu, či několik nových typů grafů pro lepší vizualizaci výsledků.

Power analýza

Power analýza, která byla představena ve verzi 27 přichází s novým vylepšením procedury. Power analýza vám dovolí určit
optimální rozsah výběru pro vaši studii nebo projekt. Pokud je získání dat drahé, je důležité vědět, kolik pozorování je třeba
získat, aby se dosáhlo dostatečné pravděpodobnosti detekce určeného efektu. Novinkou verze 28 je možnost zadat několik
samostatných hodnot požadované síly (power). Hodnoty mohou být zadány buď jednotlivě nebo je možné zadat celý rozsah, ve
kterém se mají pohybovat. Tato novinka byla přidána do všech procedur Power analýzy.

Relationship map

Jednou z hlavních novinek ve verzi 28 je nový typ grafu, tzv. Relationship map. Pomocí tohoto typu grafu lze vizuálně zkoumat
vzájemné vztahy mezi několika kategorizovanými proměnnými. Graf vizuálně znázorňuje vzájemné vazby pomocí uzlů a spojnic.
Uzly představují proměnné a jejich kategorie, tloušťka spojnic mezi uzly reprezentuje sílu vztahu mezi nimi. Graf je možné najít
na záložce Graphs -> Relationship Map.

Workbook

IBM SPSS Statistics 28 přichází s novým typem okna Workbook. Mimo jiné umožňuje toto okno zároveň spuštění syntaxe a
zobrazení jejího výsledku. Další výhodou je možnost plné editace syntaxe, výstupů nebo i textu, přímo v tomto okně. Soubory tohoto formátu mají příponu .spwb. Pro aktivaci je nutné změnit nastavení pod volbou Edit > Options > Application Mode na Workbook.

Další změny

V uživatelském rozhraní procedury GLM (General Linear Model) nyní navíc přibylo pod volbou EM Means nové zaškrtávací políčko Compare simple main effects.

Procedura One-way ANOVA nyní podporuje nečíselné kategorizované proměnné.

Potřebujete poradit, jak využívat vaše data? Chcete zefektivnit a urychlit vaši práci? Nevíte, jaký software je pro vaše řešení ten správný?

Využijte naši nezávaznou konzultaci, při které vám rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a najdeme vhodné řešení.

Zůstaňte s námi v kontaktu.