Vychází nová verze IBM SPSS Statistics

Software IBM SPSS Statistics přináší prostředky pro podporu celého analytického procesu, od jeho začátku až do konce. Vývoj produktu IBM SPSS Statistics Base a dalších specializovaných modulů stále pokračuje, aby zpřístupňoval i ty nejpokročilejší metody širokému okruhu analytiků a obchodních uživatelů. V IBM SPSS Statistics 24 je analytická činnost prohloubena díky snazší dostupnosti rozšiřujících doplňků, lepší správě dat a zvýšení efektivity práce.

Hlavní rysy:

-                   rozšiřující doplňky z webu

-                   snadnější tvorba a sdílení vlastních doplňků

-                   nový průvodce načítáním dat

-                   vylepšení v modulu IBM SPSS Custom Tables

V IBM SPSS Statistics 24 naleznete nový způsob práce se zdrojem programových doplňků od třecích stran na Statistics Extensions Hub a nástroj Custom Dialog Builder for Extensions pro snadnou práci s doplňky.

The Extensions Hub je nové prostředí pro správu a získání doplňků, kde najdete, stáhnete, aktualizujete, případně odinstalujete doplněk založený na syntaxi IBM SPSS, která může přistupovat k programu Python nebo R. Prostřednictvím IBM SPSS Statistics Custom Dialog Builder for Extensions je správa, vytváření a sdílení doplňků založených na R a Python velmi jednoduchá - snadno a rychle vytvoříte doplněk v grafickém rozhraní pro tvorbu dialogových oken, doplněk můžete sdílet, instalovat a umístit do nabídek programu.

Způsob načítání a zápisu dat z externích zdrojů ve verzi 24 obsahuje lepší rozpoznávání typu proměnných, vynechání skrytých sloupců a řádků v MS Excel, odstranění mezer ze začátků a konců textových řetězců, export popisků hodnot do databáze a mnoho dalšího.

Modul IBM SPSS Custom Tables obsahuje několik vylepšení. Součástí je např. designová váha (effective weights) pro výběry s nestejnou pravděpodobností, zobrazení intervalů spolehlivosti a směrodatných odchylek statistik, zobrazení výsledků signifikantních testů přímo v těle tabulky a zobrazení signifikancí pro testy sloupcových průměrů a proporcí.

Pro detailnější informace si můžete stáhnout podrobnější dokument zde nebo kontaktujte naše obchodní oddělení.

Tým ACREA CR