Statistická analýza sociálněvědních dat v R

Autoři: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.

Vydavatel: Masarykova univerzita
Rok vydání: 2023
Počet stran: 491
ISBN: 978-80-280-0150-6 (brožováno)

579 Kč

INFORMACE O KNIZE

Nakladatelství Munipress Masarykovy univerzity nyní vydává již třetí publikaci, která se věnuje analýze sociálněvědních dat.

Je určena studentům a vědcům sociálněvědních oborů. Pro výpočty je užíváno prostředí R (freeware), zejména skrze tzv. R Commander. 

Kromě úvodu do práce s jazykem R a R Commanderem obsahuje kniha základní postupy pro popis a úpravu dat a poté základní analytické postupy sociálněvědní statistiky, konkrétně t-testy, analýzu rozptylu, korelační a regresní analýzu (včetně modelu logistické regrese). Kniha je zakončena kapitolami o faktorové analýze a seskupovací analýze.

Kniha vychází z úspěšné učebnice (stejného autorského kolektivu) věnované statistické analýze sociálněvědních dat v prostředí SPSS.

Význam učebnice vystihuje hodnocení recenzenta prof. S. Pekára, autora knižní série „Moderní analýza biologických dat v prostředí R“:
„(…) Autoři se evidentně snažili napsat učebnici, kterou budou moct používat generace sociologů. Tím, že ukazují, jak data analyzovat v prostředí R, se jejich učebnice pravděpodobně stane nesmrtelnou.“

NĚCO O AUTOROVI

PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.

Vystudoval Fakultu informatiky a statistiky na VŠE Praha, na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity získal v oboru sociologie titul Ph.D. a je také absolventem práva na Právnické fakultě Karlovy univerzity.

V současnosti je ředitelem Institutu sociologických studií FSV UK, kde též aktivně vyučuje analýzu dat a sociologii.

Je hlavním organizátorem letních a zimních škol a seminářů zaměřených na kvantitativní analýzu dat, které zaštiťuje Česká sociologická společnost.

Spolupracuje na mnoha projektech z oblasti sociologie vzdělání, školní psychologie a pedagogiky v ČR i v zahraničí. Své odborné znalosti předává i v rámci kurzů  ACREA a také v bohaté publikační činnosti.

Zůstaňte s námi v kontaktu.