Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS)

Autoři: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.

Vydavatel: Masarykova univerzita
Vydání: 2. přepracované (2019)
Počet stran: 573
ISBN: 978-80-210-9247-1 (brožováno)

569 Kč

INFORMACE O KNIZE

Kniha navazuje na dříve vydanou úspěšnou knihu stejného autorského kolektivu, text je na mnohých místech doplněn, navíc je rozšířen o dvě zcela nové kapitoly. 

Statistická gramotnost patří v dnešním světě do výbavy každého sebevědomého občana. Denně se setkáváme s nejrůznějšími číselnými údaji, bombardují nás výsledky nejrůznějších výzkumů a statistik. Obzvláště důležitá je statistická gramotnost pro studenty sociálních věd, protože sami budou často v praxi výzkumy založené na kvantitativních datech připravovat a zpracovávat.

Autoři této učebnice, sami erudovaní výzkumníci, zúročili v textu svou dlouholetou zkušenost s vedením vysokoškolských kurzů analýzy dat. Nepředkládají proto akademický výklad statistiky, ale srozumitelné návody, jak statisticky analyzovat datové soubory obsahující kvantitativní údaje.

Text je přizpůsoben nejen požadavkům a logice výuky statistiky v bakalářském programu sociologie, ale i logice populárního programu IBM SPSS, který je při ní používán. 

NĚCO O AUTOROVI

PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.

Vystudoval Fakultu informatiky a statistiky na VŠE Praha, na Fakultě sociálních věd Karlovy univerzity získal v oboru sociologie titul Ph.D. a je také absolventem práva na Právnické fakultě Karlovy univerzity.

V současnosti je ředitelem Institutu sociologických studií FSV UK, kde též aktivně vyučuje analýzu dat a sociologii.

Je hlavním organizátorem letních a zimních škol a seminářů zaměřených na kvantitativní analýzu dat, které zaštiťuje Česká sociologická společnost.

Spolupracuje na mnoha projektech z oblasti sociologie vzdělání, školní psychologie a pedagogiky v ČR i v zahraničí. Své odborné znalosti předává i v rámci kurzů  ACREA a také v bohaté publikační činnosti.