Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS)

Autoři: prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.,
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.,
PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.

Nakladatelství: Masarykova univerzita

Vydání: 2. přepracované (2019)

Počet stran: 573

ISBN:  978-80-210-9247-1 (brožováno)

CENA KNIHY

490 Kč445,45 Kč bez DPH

POPIS KNIHY

Statistická gramotnost patří v dnešním světě do výbavy každého sebevědomého občana. Denně se setkáváme s nejrůznějšími číselnými údaji, bombardují nás výsledky nejrůznějších výzkumů a statistik. Obzvláště důležitá je statistická gramotnost pro studenty sociálních věd, protože sami budou často v praxi výzkumy založené na kvantitativních datech připravovat a zpracovávat.

Autoři této učebnice, sami erudovaní výzkumníci, zúročili v textu svou dlouholetou zkušenost s vedením vysokoškolských kurzů analýzy dat. Nepředkládají proto akademický výklad statistiky, ale srozumitelné návody, jak statisticky analyzovat datové soubory obsahující kvantitativní údaje. Text je přizpůsoben nejen požadavkům a logice výuky statistiky v bakalářském programu sociologie, ale i logice populárního programu IBM SPSS, který je při ní používán.

DALŠÍ ODKAZY