Software
IBM SPSS

Poskytujeme komplexní řešení pro práci s daty.

Více o software

Analytické a konzultační služby

Využijte naše služby vždy, když si nejste jisti řešením Vaší úlohy.

Více o službách

Centrum výuky
Acrea

Získejte prostřednictvím našich kurzů ze svých dat maximum informací.

Více o Výuce

Nejbližší kurz

Detekce odchodu zákazníka (Churn)

Více informací

Nejbližší seminář

Sofistikované zpracování a automatizace nejen marketingových úloh v bankovním a finančním sektoru

Více informací

Aktuálně

Nástroje IBM SPSS v akademické sféře – případová studie

Více

Reference a klienti ACREA CR

Československá obchodní banka

Aplikace statistického a dataminingového softwaru v ČSOB

Podrobná case study
IKEM

Jednoduché nahlížení na obsáhlá data z mnoha úhlů pohledu

Podrobná case study
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výzkum žákovské motivace prostřednictvím postojů ke školním předmětům

Podrobná case study