Nejbližší kurz

Reportování a vizualizace statistických dat

Přehled všech kurzů

Nejbližší seminář

Marketingové úlohy v kostce

Přehled všech seminářů

Aktuálně

Vychází nová verze IBM SPSS Statistics 25

Největšími novinkami v softwaru IBM SPSS Statistics 25 jsou: • nové Bayesovské metody, • vylepšená integrace s produkty třetích stran (Microsoft Graphic Object), • možnost úpravy grafů již při jejich tvorbě, • přidání klávesových zkratek do syntax editoru.

Více

Reference a klienti ACREA CR

Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN v Motole

Medicínské rozhodování na základě podkladů z analýz rozsáhlých dat

Podrobná case study
Konzultace zdarma