Software
IBM SPSS

Poskytujeme komplexní řešení pro práci s daty.

Více o software

Analytické a konzultační služby

Využijte naše služby vždy, když si nejste jisti řešením Vaší úlohy.

Více o službách

Centrum výuky
Acrea

Získejte prostřednictvím našich kurzů ze svých dat maximum informací.

Více o Výuce

Nejbližší kurz

Analýza dat ve zdravotnictví

Více informací

Nejbližší seminář

Reportování a komplexní analýza (PS IMAGO PRO)

Více informací

Aktuálně

Nástroje IBM SPSS v akademické sféře – případová studie

Více

Reference a klienti ACREA CR

Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN v Motole

Medicínské rozhodování na základě podkladů z analýz rozsáhlých dat

Podrobná case study
Augur Consulting

Důležitým předpokladem hodnotného výzkumu jsou kvalitní analýzy

Podrobná case study
Scio

Hodnocení preferencí zákazníků pro efektivní uvedení produktu na trh

Podrobná case study