Software
IBM SPSS

Poskytujeme komplexní řešení pro práci s daty.

Více o software

Analytické a konzultační služby

Využijte naše služby vždy, když si nejste jisti řešením Vaší úlohy.

Více o službách

Centrum výuky
Acrea

Získejte prostřednictvím našich kurzů ze svých dat maximum informací.

Více o Výuce

Nejbližší kurz

Faktorová analýza

Více informací

Nejbližší seminář

IBM SPSS Statistics – Využijte plně výhod Vašich datových zdrojů

Více informací

Aktuálně

Nový kurz Doporučovací systémy (Recommender Systems)

Přijďte se podívat na náš dataminingový pohled na úlohu doporučování.

Více

Reference a klienti ACREA CR

IKEM

Jednoduché nahlížení na obsáhlá data z mnoha úhlů pohledu

Podrobná case study
Město Brno

Zpracování dat z dotazníkových šetření mezi obyvateli města Brna

Podrobná case study
Česká zemědělská univerzita

Vyhodnocování testů a přijímacích řízení na ČZU

Podrobná case study