Nejbližší kurz

Základy statistiky pro analýzu dat

Přehled všech kurzů

Nejbližší seminář

OFFLINE WEBINÁŘ ACREA CR: CROSS-SELL/UP-SELL

Přehled všech seminářů

Aktuálně

ACREA slaví 20 let

Podívejte se na video, které vzniklo k příležitosti 20-tého výročí společnosti ACREA.

Více

Reference a klienti ACREA CR

Dětské kardiocentrum 2. LF UK a FN v Motole

Medicínské rozhodování na základě podkladů z analýz rozsáhlých dat

Podrobná case study