fbpx

Sémantické značkování dokumentů

Uzel Labels

Uzel Labels extrahuje z textového dokumentu termíny charakterizující obsah dokumentu. Termíny obsahují klíčová slova a pojmenované entity. Typy termínů je možné zaznamenat do datové matice jako nový atribut s hodnotami KEYWORDS a ENTITIES. Volitelně lze ke každému termínu přiřadit číselné skóre úměrné četnosti a poloze termínu v dokumentu. Před extrakci termínů lze předřadit automatické rozpoznání jazyka a diakritizaci dokumentů psaných bez diakritiky.

Uzel Labels restrukturalizuje datovou matici na dlouhý formát, kde řádky reprezentují jednotlivé nalezené termíny. Jeden dokument je v dlouhém formátu reprezentován více řádky sdílejícími stejný identifikátor dokumentu. Dlouhý formát umožní snadněji s termíny manipulovat. Pro modelování je vhodné vybrané termíny transformovat na široký formát pomocí uzlu Restructure nebo SetToFlag.

záložka Settings

 • Document ID field. Atribut s jednoznačnou identifikací dokumentu. Může být textový nebo celočíselný.
 • Document text field. Textový atribut obsahující text dokumentu.
 • Label field name. Jméno nového atributu s extrahovanými termíny.
 • Add label scores. Připojení skóre termínu do nového atributu.
 • Score field name. Jméno nového atributu s číselným skóre termínů.
 • Language of documents. Jazyk dokumentů. Na výběr je čeština (Czech), slovenština (Slovak) a automatická detekce jazyka (Automatic detection).
 • Restore diacritics. Automatická dikritizace dokumentů neobsahujících diakritiku. Diakritizace se provede před extrakcí termínů.
 • Add label types. Připojení typu termínu do nového atributu.
 • Label type field name. Jméno nového atributu s typem termínu.

záložka Optimization

 • Send requests in batches. Dávkové zasílání dokumentů na server.
 • Batch size. Počet dokumentů v dávce.
 • Number of paralel web requests. Počet paralelních vláken pro zpracování dokumentů. Vlákna pracují na sobě nezávisle, proto se pořadí dokumentů na výstupu může lišit od pořadí na vstupu.

Potřebujete poradit, jak využívat vaše data? Chcete zefektivnit a urychlit vaši práci? Nevíte, jaký software je pro vaše řešení ten správný?

Využijte naši nezávaznou konzultaci, při které vám rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a najdeme vhodné řešení.

Zůstaňte s námi v kontaktu.