Predictive maintenance

Snažíte se zlepšit stávající systém kontrol a oprav zařízení?
Chcete omezit náklady na údržbu?
Chcete vědět, které faktory mají vliv na výrobu zmetků?

Rádi vám se vším pomůže

Prediktivní údržba predikuje pomocí dat plynoucích z výroby očekávané poruchy nebo detekuje anomálie ve výrobních datech. Upozorňuje, kdy by mělo dojít k servisnímu zásahu, neboť odhaduje nepřípustně vysoké riziko selhání stroje. Opačná situace nastává, kdy stroj nevykazuje ohrožení, a plánovaná preventivní údržba je tudíž nadbytečná.

Při hledání závislostí a trendů ve stavu stroje jsou zpracovávána data z čidel stejně jako z realizovaných kontrol v minulosti. Na základě známých výsledků z předcházejících kontrol se provádějí predikce budoucího stavu. Pro parametry, které podléhají trendu, jsou počítány pravděpodobnosti překročení technologických mezí.

Nejvíce ohrožená zařízení jsou vybrána ke kontrole a analogicky se zvažuje, zda pro zařízení, jež nevykazují rizikové chování, dojde k redukci četnosti stávajících kontrol.

Neméně důležitou činnosti při výrobě je detekce příčin výroby zmetků a jejich zamezení již na začátku výroby.

Co vám to přinese?

Přesunete se od čistě preventivní údržbu také na prediktivní.
Budete schopni včas odhalit neplánované výpadky.
Snížíte náklady na nadbytečné kontroly a údržby.
Budete schopni včas objednat náhradní díly.
Nemusíte vyhazovat nebo opravovat zmetky z výroby, protože nebudou.
Vyhnete se neplánovaným prostojům ve výrobě, které mohou vést ke zdržení dodávky výrobků.

Potřebujete poradit, jak využívat vaše data? Chcete zefektivnit a urychlit vaši práci? Nevíte, jaký software je pro vaše řešení ten správný?

Využijte naši nezávaznou konzultaci, při které vám rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a najdeme vhodné řešení.

Zůstaňte s námi v kontaktu.