Medicínský výzkum

Nevíte kolik pacientů zahrnout do studie, aby byla její kvalita a nákladnost optimální?
Potřebujete vyhodnotit účinnost léčebného postupu?
Chcete zjistit, jaké faktory ovlivňují průběh nemoci?

Rádi vám se vším pomůžeme

Důležitost statistických metod v medicíně nelze popřít. Před zavedením nové léčby nebo léčiva je důležité prozkoumat jejich efekt na velkém počtu pacientů. I když má vědec novou, převratnou myšlenku, své hypotézy musí potvrdit. Většina odborných časopisů požaduje použití silného statistického aparátu. Každá kvalitní studie by měla využívat statistické metody ve všech následujících krocích:

  • plánování experimentu, kde výzkumník stanoví cíle studie, prokazované hypotézy a určí potřebný počet pacientů, čímž se zabezpečí kvalita a minimalizují se náklady na sběr dat,
  • popis datového souboru, tím se zamezí špatné a někdy i životu nebezpečné interpretaci závěrů,
  • stanovení závěrů, kde odpovídáme na cíle stanovené při plánování experimentu, například vyhodnocujeme účinnost léčebného postupu porovnáním výzkumné a kontrolní skupiny, nebo identifikujeme faktory ovlivňující nemoci.

Co vám to přinese?

Získáte klíčové informace.
Můžete objevit netriviální souvislosti mezi jednotlivými faktory.
Můžete publikovat výsledky ve vědeckých časopisech.

Potřebujete poradit, jak využívat vaše data? Chcete zefektivnit a urychlit vaši práci? Nevíte, jaký software je pro vaše řešení ten správný?

Využijte naši nezávaznou konzultaci, při které vám rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a najdeme vhodné řešení.

Zůstaňte s námi v kontaktu.