fbpx

Detekce podvodů

Chcete zefektivnit práci kontrolorů tím, že jim předem vytipujete nejrizikovější případy?
Potřebujete sjednotit a kvantifikovat přístupy k ohodnocení rizika podvodu?

Rádi vám se vším pomůžeme

S podvody se bohužel setkáváme téměř ve všech odvětvích. Lidé vymýšlí, jak obejít daná pravidla a jak se obohatit na úkor ostatních. Vedle prevence je nutné i účinně detekovat vznikající podvody a včas je začít vyšetřovat. Automatizovaná detekce podvodů nachází uplatnění v mnoha oborech, mezi nejčastější patří výběr daní, poskytování dotací, poskytování sociálních dávek či podvody ve zdravotnictví. Velkou oblastí jsou samozřejmě pojistné podvody.

Řešení na detekci podvodů jsou specifická pro danou sféru, neboť způsoby podvádění se liší v závislosti na typu prováděných transakcí. Základem systému bývá sada desítek až stovek pravidel. Každé pravidlo posuzuje nezávisle prováděnou transakci a přiděluje jí dílčí rizikové skóre. Každá transakce pak získá celkové součtové skóre, jehož výše je úměrná závažnosti podezření. V sofistikovanějších detekčních systémech bývá sada pravidel doplněna propenzitními dataminingovými modely a modely pro detekci anomálií. Ke zvýšení přesnosti celého řešení mohou přispět i atributy odvozené z analýzy sociálních sítí či extrahované z nestrukturovaných textů.

Co vám to přinese?

Jste schopni alokovat kontroly tam, kde je největší pravděpodobnost podvodu.

Jste schopni detekovat, jaké skupiny lidí nejčastější páchají podvody.

Jste schopni odhalit proč k podvodům dochází a do budoucna jim tak zamezit.

Jste schopni zefektivnit kontroly, protože je vysíláte tam, kde je velká pravděpodobnost nálezu, a tedy také finančního přínosu.

Motivujete pracovníky, protože jejich činnost bude úspěšná.

Motivujete klienty i občany, protože nezatěžujete kontrolami ty poctivé.

Potřebujete poradit, jak využívat vaše data? Chcete zefektivnit a urychlit vaši práci? Nevíte, jaký software je pro vaše řešení ten správný?

Využijte naši nezávaznou konzultaci, při které vám rádi zodpovíme všechny vaše dotazy a najdeme vhodné řešení.

Zůstaňte s námi v kontaktu.