Matice závislostí ANOVA

120,- Kč včetně DPH

Využití

Procedura se využívá pro zjištění vztahů mezi číselnou (závislou) proměnnou a kategorickou (nezávislou) proměnnou. Kromě statistické významnosti poskytuje i míry asociace, které měří sílu závislosti. Takovou mírou je koeficient Eta anebo jeho druhá mocnina.

Možnosti

Procedura se ovládá uživatelským dialogem, který se po instalaci nachází v menu CustomMatice závislostí ANOVA.

Do pole Závislé proměnné je nutné zadat aspoň jednu číselnou proměnnou, do pole Nezávislé proměnné aspoň jednu kategorickou proměnnou a z oblasti Statistiky vybrat aspoň jednu statistiku. Podrobnější nápověda je k dispozici prostřednictvím tlačítka Help.

Ukázka výstupu

Výstupem procedury je tabulka, která má ve sloupcích závislé proměnné, v řádcích nezávislé proměnné a v jednotlivých buňkách uživatelem požadované statistiky: koeficient Eta, druhou mocninu koeficientu Eta, významnost a znaménko významnosti.

Předpoklady použití

Proceduru nelze provozovat bez software IBM SPSS Statistics a propojení s programovacím jazykem Python.

Dodání skriptu

Po uhrazení nákupu obdržíte email  s odkazem ke stažení souboru s procedurou spolu s návodem na její instalaci, technickou specifikací a listem uživatelské procedury.

UPOZORNĚNÍ:  Email nemusí vždy přijít do složky doručená pošta, proto si prosím pořádné zkontrolujte i složky jako spam, promoakce, hromadná pošta atd. V případě, že jste e-mail neobdrželi a máte danou položku uhrazenou, kontaktujte nás na info@acrea.cz.