Analýza lineárního trendu ordinální proměnné

120,- Kč včetně DPH

Využití

Zkoumáme-li vztah ordinální a nominální proměnné, zajímá nás typicky nejen hypotéza nezávislosti, ale například i výskyt a významnost lineárního trendu ordinální proměnné ve skupinách určených kategoriemi nominální proměnné.

Základní zkoumanou hypotézou při analýze vztahu ordinální a nominální proměnné je hypotéza nezávislosti těchto proměnných. V případě prokázání existence vztahu, tedy při zamítnutí hypotézy nezávislosti, se dále zkoumá hypotéza lineárního trendu a hypotéza odchylky od linearity.

Možnosti

Procedura se ovládá pomocí uživatelského dialogu. Poskytuje výsledky výše zmíněných testů, grafické znázornění vztahu ordinální a nominální proměnné pomocí několika grafů (čárový graf a skládaný sloupcový graf procent pro jednotlivé kategorie ordinální proměnné (řádková procenta) a skupinkový sloupcový graf procent pro jednotlivé kategorie nominální proměnné (sloupcová procenta)) a dále výpočet měr asociace. K dispozici jsou symetrické míry asociace (symetrické Somersovo d, Kendallovo tau-b a tau-c, gama koeficient, Spearmanova a Pearsonova korelace) a dále také nesymetrické Somersovo d.

Tlačítkem Output je možné zvolit výstup v angličtině nebo v češtině.

Ukázka výstupu

Výstupem jsou tabulky a grafy pro analýzu lineárního trendu ordinální proměnné.

Přehled o počtu platných a chybějících případů

Kontingenční tabulka

Test nezávislosti

Čárový graf

Skládaný sloupcový graf

Skupinkový sloupcový graf

Testy chí-kvadrát

Míry asociace

Předpoklady použití

Proceduru nelze provozovat bez software IBM SPSS Statistics a propojení s programovacím jazykem Python.

Dodání skriptu

Po uhrazení nákupu obdržíte email  s odkazem ke stažení souboru s procedurou spolu s návodem na její instalaci, technickou specifikací a listem uživatelské procedury.

UPOZORNĚNÍ :  Email nemusí vždy přijít do složky doručená pošta, proto si prosím pořádné zkontrolujte i složky jako spam, promoakce, hromadná pošta atd. V případě, že jste e-mail neobdrželi a máte danou položku uhrazenou, kontaktujte nás na info@acrea.cz.