Select predictors

SPRIPT K SOFTWARU IBM SPSS STATISTICS

Cena skriptu s DPH

120 Kč

VYUŽITÍ

Procedura Select Predictors se používá jako pomocná procedura v situaci, kdy chceme najít model závislosti jedné proměnné na jiných proměnných.

Přes různost přístupů k úloze, existují obecně určité problémy, které je nutné vyřešit vždy. Jedním z nejdůležitějších je výběr nezávislých proměnných v konečném modelu. Ačkoliv mnohé algoritmy pro modelování závislosti mají vlastní nástroje pro výběr proměnných, nejsou často tyto nástroje vhodné pro větší počet proměnných nebo je výběr z většího počtu proměnných časově a výpočetně náročný.

Uvedené skutečnosti vedou k potřebě algoritmu pro rychlý výběr skupiny nezávislých proměnných se silným vztahem k závislé proměnné, ty pak postupují do vlastního modelu. Jde tedy o první krok modelování, v němž se odstraní nezávislé proměnné, které není nutné uvažovat při budování konečného modelu.

MOŽNOSTI

Algoritmus Select predictors, ověřuje postupně pro každou nezávislou proměnnou sílu jejího vztahu k závislé proměnné a nakonec vybere určitý počet nezávislých proměnných s nejsilnějším vztahem. Algoritmus je doplněn i o kontrolu vlastností samotných nezávislých proměnných, které proměnná musí mít, aby byla použitelná v modelech.

Procedura se ovládá pomocí uživatelského dialogu, který je umístěn v nabídce Data – Select Predictors. Obsahuje dvě karty, kartu Main pro základní nastavení a Save pro ukládání souboru. Tlačítko Options otevírá dílčí dialog s dalším nastavením algoritmu. Popis všech polí je pod tlačítkem dialogu Help.

UKÁZKA VÝSTUPU

Výstupem procedury je tabulka se seznamem nezávislých proměnných seřazených podle velikosti signifikance. Signifikance odpovídá příslušnému testu pro testování síly vztahu, konkrétní test je zvolen podle typu závislé a nezávislé proměnné.

Vizuálně zachycuje stejné výsledky graf.

Další tabulka zachycuje seznam proměnných vyřazených v prvním kroku kontroly spolu s důvodem vyřazení.

Posledním výsledkem procedury je soubor s vybranými proměnnými. Soubor se nachází v místě zvoleném ve vstupním dialogu. Obsahuje kromě vybraných proměnných vždy také závislou proměnnou a uživatelem zvolené proměnné. Soubor poslouží k budování modelu zachycující vztah závislých proměnných k nezávislé.

PŘEDPOKLADY POUŽITÍ

Skript nelze provozovat bez softwaru IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.

DODÁNÍ SKRIPTU

Po uhrazení objednávky obdržíte email s odkazem ke stažení skriptu spolu s dokumentací a návodem na jeho instalaci.

UPOZORNĚNÍ:  Email nemusí vždy přijít do složky Doporučená pošta, proto si prosím zkontrolujte i složky jako je Spam, Promoakce či Hromadná pošta. V případě, že jste po úhradě objednávky e-mail neobdrželi, kontaktujte nás na info@acrea.cz.