Naive Bayes

SPRIPT K SOFTWARU IBM SPSS STATISTICS

Cena skriptu s DPH

120 Kč

VYUŽITÍ

Procedura Naive Bayes se používá v situaci, kdy chceme najít model závislosti jedné kategorizované proměnné na jiných proměnných. Metoda sa dá použít jako klasifikační model anebo jako nástroj pro výběr důležitých nezávislých proměnných.

MOŽNOSTI

Procedura se ovládá pomocí uživatelského dialogu, který je umístěn v nabídce Analyze – Classify – Naive Bayes. Obsahuje dvě karty, kartu Main pro základní nastavení a Save pro ukládání souboru. Tlačítko Options otevírá dílčí dialog s dalším nastavením algoritmu. Popis všech polí je pod tlačítkem dialogu Help.

UKÁZKA VÝSTUPU

Výstupem procedury je tabulka se seznamem nezávislých proměnných seřazených podle logaritmu věrohodnostní funkce, čím je hodnota nižší tím je vztah silnější.

Výsledky klasifikace modelu jsou v další tabulce, zvlášť pro trénovací a testovací množinu. Tabulka (Matice záměn) porovnává skutečnost s předpovědí modelu.

Další výstup se nachází v datovém souboru, je do něj doplněna předpovězená hodnota a odhad pravděpodobností jednotlivých kategorií.

Posledním výsledkem procedury je soubor s vybranými proměnnými. Soubor se nachází v místě zvoleném ve vstupním dialogu. Obsahuje kromě vybraných proměnných vždy také závislou proměnnou a uživatelem zvolené proměnné. Soubor poslouží k budování modelu zachycující vztah závislých proměnných k nezávislé.

PŘEDPOKLADY POUŽITÍ

Skript nelze provozovat bez softwaru IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.

DODÁNÍ SKRIPTU

Po uhrazení objednávky obdržíte email s odkazem ke stažení skriptu spolu s dokumentací a návodem na jeho instalaci.

UPOZORNĚNÍ:  Email nemusí vždy přijít do složky Doporučená pošta, proto si prosím zkontrolujte i složky jako je Spam, Promoakce či Hromadná pošta. V případě, že jste po úhradě objednávky e-mail neobdrželi, kontaktujte nás na info@acrea.cz.