Míry asociace

SPRIPT K SOFTWARU IBM SPSS STATISTICS

Cena skriptu s DPH

120 Kč

VYUŽITÍ

Procedura se využívá v případě, že je potřebné sestavit souhrnnou tabulku pro vybranou míru asociace, v níž budou řádky tvořeny zadanou sadou řádkových kategorizovaných proměnných a sloupce tvořeny sloupcovými kategorizovanými proměnnými.

MOŽNOSTI

Procedura je vybavená vlastním dialogem a využívá vlastní syntaxový příkaz ACREA MIRY ASOCIACE. Pomocí dialogu, resp. syntaxe, se zadává sada řádkových kategorizovaných proměnných a sada sloupcových kategorizovaných proměnných, které vstupují do výpočtu. Dále se vybírá jedna nebo více měr asociace.

Tabulky je možné tvořit pro následující míry:

  • Pearsonova chí-kvadrát statistika
  • Pearsonova a Spearmanova korelace
  • koeficient kontingence
  • fí a Cramerovo V
  • lambda a Goodman-Kruskalovo tau
  • koeficient nejistoty
  • gama
  • Somersovo d
  • Kendallovo tau-b
  • Kendallovo tau-c.

UKÁZKA VÝSTUPU

Výstupem jsou samostatné tabulky pro požadované míry.

PŘEDPOKLADY POUŽITÍ

Skript nelze provozovat bez softwaru IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.

DODÁNÍ SKRIPTU

Po uhrazení objednávky obdržíte email s odkazem ke stažení skriptu spolu s dokumentací a návodem na jeho instalaci.

UPOZORNĚNÍ:  Email nemusí vždy přijít do složky Doporučená pošta, proto si prosím zkontrolujte i složky jako je Spam, Promoakce či Hromadná pošta. V případě, že jste po úhradě objednávky e-mail neobdrželi, kontaktujte nás na info@acrea.cz.