Matice závislostí ANOVA

SPRIPT K SOFTWARU IBM SPSS STATISTICS

Cena skriptu s DPH

120 Kč

VYUŽITÍ

Procedura se využívá pro zjištění vztahů mezi číselnou (závislou) proměnnou a kategorickou (nezávislou) proměnnou. Kromě statistické významnosti poskytuje i míry asociace, které měří sílu závislosti. Takovou mírou je koeficient Eta anebo jeho druhá mocnina.

MOŽNOSTI

Procedura se ovládá uživatelským dialogem, který se po instalaci nachází v menu Custom – Matice závislostí ANOVA.

Do pole Závislé proměnné je nutné zadat alespoň jednu číselnou proměnnou, do pole Nezávislé proměnné alespoň jednu kategorickou proměnnou a z oblasti Statistiky vybrat alespoň jednu statistiku. Podrobnější nápověda je k dispozici prostřednictvím tlačítka Help.

UKÁZKA VÝSTUPU

Výstupem procedury je tabulka, která má ve sloupcích závislé proměnné, v řádcích nezávislé proměnné a v jednotlivých buňkách uživatelem požadované statistiky: koeficient Eta, druhou mocninu koeficientu Eta, významnost a znaménko významnosti.

PŘEDPOKLADY POUŽITÍ

Skript nelze provozovat bez softwaru IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.

DODÁNÍ SKRIPTU

Po uhrazení objednávky obdržíte email s odkazem ke stažení skriptu spolu s dokumentací a návodem na jeho instalaci.

UPOZORNĚNÍ:  Email nemusí vždy přijít do složky Doporučená pošta, proto si prosím zkontrolujte i složky jako je Spam, Promoakce či Hromadná pošta. V případě, že jste po úhradě objednávky e-mail neobdrželi, kontaktujte nás na info@acrea.cz.