Lineární dekompozice LINDA

SPRIPT K SOFTWARU IBM SPSS STATISTICS

Cena skriptu s DPH

120 Kč

VYUŽITÍ

  • instalace dialogu (viz níže)
  • zadání řádkové a sloupcové proměnné
  • volba vstupní statistiky a přístupu

MOŽNOSTI

Lineární dekompozice je explorační metoda (graficky) zachycující nejsilnější vztahy mezi kategoriemi řádkové a sloupcové proměnné tvořící kontingenční tabulku. Tato metoda byla popsána v knize B. Řeháková, J. Řehák: Analýza kategorizovaných dat v sociologii. V knize je metoda uvedena ve dvou variantách nazývaných LINDA-A a LINDA-K. LINDA-A je určena pro asociační kontingenční tabulky a LINDA-K pro komparační tabulky. V obou případech lze zvolit buď rozdílový, nebo podílový přístup.

Procedura poskytuje výsledky lineární dekompozice ve formě tabulek, grafů a případně nové datové matice.

Skript je ovládán dialogem, který se po instalaci nachází v nabídce Custom – LINDA.

Do pole Řádky je nutné zadat jednu kategorizovanou proměnnou určující řádky kontingenční tabulky a do pole Sloupce jednu kategorizovanou proměnnou, jejíž kategorie tvoří sloupce kontingenční tabulky. Z oblasti Vstup vybrat požadovanou vstupní statistiku a z oblasti Přístup požadovaný přístup. Podrobnější nápověda je k dispozici prostřednictvím tlačítka Help.

UKÁZKA VÝSTUPU

NÁVOD NA INSTALACI

Procedura Lineární dekompozice (LINDA) je dodávaná formou instalačního balíčku ACREA_LINDA.spe.

Postup zprovoznění procedury:

  • instalace Python Essentials, která je defaultně součástí instalace IBM SPSS Statistics,
  • spuštění IBM SPSS Statistics,
  • instalace balíčku ACREA_LINDA.spe pomocí nabídky Extensions – Install Local Extension Bundle,
  • zavření a opětovné spuštění IBM SPSS Statistics – dialog procedury se objeví v nabídce Custom – LINDA.

DODÁNÍ SKRIPTU

Po uhrazení objednávky obdržíte email s odkazem ke stažení skriptu spolu s dokumentací a návodem na jeho instalaci.

UPOZORNĚNÍ:  Email nemusí vždy přijít do složky Doporučená pošta, proto si prosím zkontrolujte i složky jako je Spam, Promoakce či Hromadná pošta. V případě, že jste po úhradě objednávky e-mail neobdrželi, kontaktujte nás na info@acrea.cz.