Kolmogorův – Smirnovův graf

SPRIPT K SOFTWARU IBM SPSS STATISTICS

Cena skriptu s DPH

120 Kč

VYUŽITÍ

Kolmogorův-Smirnovův graf se využívá při vyhodnocovaní kvality klasifikačního modelu. Zobrazuje rozdíl mezi kumulativní distribuční funkcí číselné proměnné (tzv. skóre) pro dvě skupiny (kategorie zásah a ostatní) určené kategorickou proměnnou. Kromě grafu nabízí procedura i výpočet Kolmogorovy-Smirnovovy statistiky (míra diskriminační schopnosti skóre) a hodnoty skóre, ve kterém se statistika realizuje.

MOŽNOSTI

Procedura se ovládá uživatelským dialogem, který se po své instalaci nachází v menu Custom – K-S graf.

Do pole Cílová proměnná je nutné zadat jednu kategorickou proměnnou a do pole Skóre jednu číselnou proměnnou. Z rozbalovacího seznamu Zvol zásah je možné vybrat kategorii cílové proměnné, která reprezentuje zásah. Podrobnější nápověda je k dispozici prostřednictvím tlačítka Help.

UKÁZKA VÝSTUPU

Výstupem procedury je Kolmogorův-Smirnovův graf a tabulka s Kolmogorov-Smirnovovou statistikou a hodnotou skóre, ve kterém se statistika realizuje.

PŘEDPOKLADY POUŽITÍ

Skript nelze provozovat bez softwaru IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.

DODÁNÍ SKRIPTU

Po uhrazení objednávky obdržíte email s odkazem ke stažení skriptu spolu s dokumentací a návodem na jeho instalaci.

UPOZORNĚNÍ:  Email nemusí vždy přijít do složky Doporučená pošta, proto si prosím zkontrolujte i složky jako je Spam, Promoakce či Hromadná pošta. V případě, že jste po úhradě objednávky e-mail neobdrželi, kontaktujte nás na info@acrea.cz.