Analýza lineárního trendu ordinální proměnné

SPRIPT K SOFTWARU IBM SPSS STATISTICS

Cena skriptu s DPH

120 Kč

VYUŽITÍ

Zkoumáme-li vztah ordinální a nominální proměnné, zajímá nás typicky nejen hypotéza nezávislosti, ale například i výskyt a významnost lineárního trendu ordinální proměnné ve skupinách určených kategoriemi nominální proměnné.

Základní zkoumanou hypotézou při analýze vztahu ordinální a nominální proměnné je hypotéza nezávislosti těchto proměnných. V případě prokázání existence vztahu, tedy při zamítnutí hypotézy nezávislosti, se dále zkoumá hypotéza lineárního trendu a hypotéza odchylky od linearity.

MOŽNOSTI

Procedura se ovládá pomocí uživatelského dialogu. Poskytuje výsledky výše zmíněných testů, grafické znázornění vztahu ordinální a nominální proměnné pomocí několika grafů (čárový graf a skládaný sloupcový graf procent pro jednotlivé kategorie ordinální proměnné (řádková procenta) a skupinkový sloupcový graf procent pro jednotlivé kategorie nominální proměnné (sloupcová procenta)) a dále výpočet měr asociace. K dispozici jsou symetrické míry asociace (symetrické Somersovo d, Kendallovo tau-b a tau-c, gama koeficient, Spearmanova a Pearsonova korelace) a dále také nesymetrické Somersovo d.

Tlačítkem Output je možné zvolit výstup v angličtině nebo v češtině.

UKÁZKA VÝSTUPU

Výstupem jsou tabulky a grafy pro analýzu lineárního trendu ordinální proměnné.

Přehled o počtu platných a chybějících případů

Kontingenční tabulka

Test nezávislosti

Čárový graf

Skládaný sloupcový graf

Skupinkový sloupcový graf

Testy chí-kvadrát

Míry asociace

PŘEDPOKLADY POUŽITÍ

Skript nelze provozovat bez softwaru IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.

DODÁNÍ SKRIPTU

Po uhrazení objednávky obdržíte email s odkazem ke stažení skriptu spolu s dokumentací a návodem na jeho instalaci.

UPOZORNĚNÍ:  Email nemusí vždy přijít do složky Doporučená pošta, proto si prosím zkontrolujte i složky jako je Spam, Promoakce či Hromadná pošta. V případě, že jste po úhradě objednávky e-mail neobdrželi, kontaktujte nás na info@acrea.cz.