Porovnání četnosti s nominální hodnotou

Využití

Skript slouží pro otestování shody vybrané relativní četnosti se zadanou nominální hodnotou.


Možnosti

Skript uživatel ovládá z úvodního dialogu, který se zobrazí při spuštění skriptu. Zde je možno vybrat testovanou kategorii a zadat očekávanou relativní četnost z intervalu <0;1>.


Ukázka výstupu

Výsledná tabulka obsahuje rekapitulaci naměřené a zadané četnosti, jejich rozdíl, testovou statistiku a její signifikanci. Signifikanci navíc doplňuje znaménkové schéma:

  • je-li signifikance větší než 0,05 zobrazí se nula,
  • při signifikanci od 0,05 do 0,01 se zobrazí jedno znaménko,
  • při signifikanci od 0,01 do 0,001 dvě znaménka,
  • je-li signifikance nižší než 0,001 zobrazí se znaménka tři.

Typ znaménka je shodný se znaménkem rozdílu relativních četností.

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu


Předpoklady použití

Skript nelze provozovat bez software IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.