Párový T-test

Využití

Skript slouží ke zjednodušení tabulky párového T-testu. Skript upraví tabulku obsahující výsledky párového T-testu dle zadání uživatele provedeného v úvodním dialogu. Zjednodušuje se tak výstupní tabulka a její interpretace uživatelem.


Možnosti

Všechny funkce skriptu uživatel ovládá úvodním dialogem, který nabízí následující možnosti.

Výběr tabulek

Zpracovat lze více označených tabulek nebo veškeré tabulky typu Paired Samples Test.

Zobrazit

Upravená tabulka může obsahovat znaménkové schéma založené na srovnání signifikance s hladinami významnosti 0.05, 0.01 a 0.001. Znaménka odpovídají znaménku průměru rozdílu. Předchází-li zpracovávané tabulce tabulka Paired Samples Correlations, lze přenést informaci o hodnotě korelace a její významnosti do tabulky Paired Samples Test.

Setřídit

Řádky tabulky lze seřadit dle signifikace nebo dle průměrů rozdílů, a to vzestupně nebo sestupně.

Možnosti

Popis v tabulce lze přeložit do češtiny. Řádky tabulky je možné také obarvit dle dosažené hladiny významnosti. Dále lze hodnoty v tabulce zobrazit bez vědecké notace.

Průběh zpracování se zobrazuje v dolní části dialogu.


Ukázka výstupu

Výstupem je upravená tabulka párového T-testu.

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu


Předpoklady použití

Skript nelze provozovat bez software IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.