Intervaly spolehlivosti pro průměry

Využití

Skript slouží k doplnění intervalů spolehlivosti pro průměry do tabulky z procedury Descriptives.


Možnosti

Pomocí úvodního dialogu je možné vybrat spolehlivost 95% nebo 99%. Skript doplní do tabulky 95% nebo 99% intervaly spolehlivosti pro průměry.


Ukázka výstupu

Výstupem skriptu je doplněná tabulka Descriptives.

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu


Předpoklady použití

Skript nelze provozovat bez software IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.