Diagnostické testy

Využití

Procedura se používá na otestování splnění předpokladů lineárního regresního modelu a správné specifikace vytvořeného modelu. Kromě testování předpokladů nabízí i řešení v případě jejich nesplnění. Účelem procedury je rozšíření diagnostických možností lineární regrese v IBM SPSS Statistics.


Možnosti

Procedura Diagnostické testy poskytuje tyto diagnostické testy:
  1. RESET test: testuje nulovou hypotézu správné specifikace modelu.
  2. Whiteův test heteroskedasticity bez interakcí: testuje nulovou hypotézu homoskedasticity reziduí.
  3. Breusch-Godfreyho test sériové korelovanosti reziduí: testuje nulovou hypotézu sériové nekorelovanosti reziduí (implementováno pro autokorelaci prvního řádu).
  4. Jarque-Berův test normality: testuje nulovou hypotézu normality reziduí.
Umožňuje také vypočítat následující standardní chyby:
  1. Whiteovy standardní chyby: v případě, že jsou náhodní složky nekorelované, ale nemají konstantní rozptyl, nejsou standardní chyby počítané metodou nejmenších čtverců korektní. Odhady regresních koeficientů jsou nadále nevychýlené a korektní. Řešením je využití Whiteových standardních chyb.
  2. Newey-Westovy standardní chyby: v případě, že jsou náhodné složky korelované, nejsou standardní chyby počítané metodou nejmenších čtverců korektní. Odhady regresních koeficientů jsou nadále nevychýlené a korektní. Řešením je v tomto případě použití Newey-Westových standardních chyb.

Ukázka výstupu

Výstupem procedury jsou tabulky s výsledky.


Předpoklady použití

Proceduru Diagnostické testy nelze provozovat bez software IBM SPSS Statistics a propojení s programovacím jazykem Python.