Třídění

SPRIPT K SOFTWARU IBM SPSS STATISTICS

Skript se využívá k setřídění vybrané pivotní tabulky podle určeného sloupce, který si uživatel vybere ze seznamu v úvodním dialogu.

MOŽNOSTI

Skript uživatel ovládá z úvodního dialogu, který se zobrazí při spuštění skriptu. Kromě sloupce pro třídění lze vybrat, zda se má třídit vzestupně nebo sestupně, podle absolutní hodnoty a zda se má do třídění zahrnout i poslední řádek. Pokud není vybrán žádný sloupec, setřídí se tabulka podle abecedy.

UKÁZKA VÝSTUPU

Výstupem je setříděná tabulka.

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

PŘEDPOKLADY POUŽITÍ

Skript nelze provozovat bez softwaru IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.