Test dobré shody

SPRIPT K SOFTWARU IBM SPSS STATISTICS

Skript využijeme v situaci, kdy na základě testu Chí-kvadrát zjistíme odchylku od požadované struktury. Potom se můžeme pokusit prozkoumat, u kterých kategorií nastal statisticky významný rozdíl.

MOŽNOSTI

Skript upraví tabulku s rezidui tak, že sloupec s rezidui nahradí znaménkovým schématem. Skript opticky zvýrazní buňky, jejichž četnost se významně liší od očekávané četnosti (použité hladiny významnosti jsou 5 %, 1 % a 0,1 %).

Skript z reziduí odvodí adjustovaná rezidua a na jejich základě zobrazí znaménkové schéma, tj. všechna adjustovaná rezidua z,

  • kde abs(z) >= 3.29 nahradí +++ resp. ---,
  • kde 3.29 > abs(z) >= 2.58 nahradí ++ resp. –,
  • kde 2.58 > abs(z) >= 1.96 nahradí + resp. -,
  • kde abs(z) < 1.96 nahradí o.

Typ znaménka reprezentuje směr odchylky.

UKÁZKA VÝSTUPU

Výstupem je upravená tabulka s reziduy, která je výstupem z procedury Chi-square.

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

PŘEDPOKLADY POUŽITÍ

Skript nelze provozovat bez softwaru IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.