Překladový skript

SPRIPT K SOFTWARU IBM SPSS STATISTICS

Software IBM SPSS Statistics je dodáván v mnoha jazycích, přesto vyvstává potřeba překladu výstupu do jazyků, které nejsou standardně poskytovány. Proto byl vytvořen překladový skript.

MOŽNOSTI

Skript poskytuje programový kód, který načte definice překladů ze souborů a podle této definice nahrazuje texty ve výstupních tabulkách, nadpisech a popisech v postranním navigačním panelu. Skript využívá programovací jazyk Python, ale nevyžaduje již další programování.

Pomocí překladového skriptu lze překládat popisy uvedené ve výstupních tabulkách v řádcích, sloupcích a ve vrstvách, dále texty nadpisů a poznámek a také názvy v postranním navigačním panelu a prosté textové výstupy. Nejde však překládat texty uvedené v grafech, stromech a dalších výstupových objektech.

Texty, které přesně odpovídají textům uvedených v překladovém slovníku, jsou přeloženy jednoduchým nahrazením. Pokud text obsahuje parametr, který se mění, může být přeložen pomocí speciálních regulárních výrazů, které nahrazují daný parametr v překládaném výrazu. Překladové slovníky mohou být v jakémkoliv jazyce.

Překladový skript nabízí dvě možnosti uskutečnění překladu. První je nastavení souboru translator.py jako autoskriptu - výstupy se budou překládat okamžitě po vytvoření. Autoskript se automaticky spouští při vytváření všech výstupů nebo jej lze asociovat pouze s určitým typem tabulky.

Druhou variantou je použití syntaxového příkazu SPSSINC TRANSLATE OUTPUT, který je poskytován spolu s překladovým skriptem. Použitím tohoto příkazu jsou přeloženy všechny výstupové objekty specifikované v daném příkazu mimo zmíněných výše (grafů, stromů atd.). Skript nebere ohled na to, zda je již objekt přeložen a pokusí se o překlad znovu.

Obě varianty používají stejný skript a překladové slovníky, liší se pouze způsobem volání. Použití ve formě autoskriptu se projeví ve zpomalení zobrazení výstupních objektů. Tímto problémem netrpí volání pomocí syntaxe, na druhou stranu výstupy jsou zobrazeny v původním jazyce, dokud nejsou přeloženy.

Podrobnější informace o definici překladu a souborů pro překladové slovníky lze nalézt po stažení skriptu v dokumentu Technická příručka.

Překladový slovník aktuálně zahrnuje překlad pouze některých tabulek vytvořených procedurou Crosstabs (základní kontingenční tabulka a tabulka s výsledky chí-kvadrát testů) a slouží jako ukázka na přípravu specifického slovníku podle potřeb uživatele, více informací o přípravě slovníku lze nalézt po stažení skriptu v materiálu Příprava slovníku).

Autorem skriptu je John Peck.

UKÁZKA VÝSTUPU

Výstupem jsou přeložené tabulky.

Tabulka před použitím skriptu

Tabulka po použití skriptu

PŘEDPOKLADY POUŽITÍ

Skript nelze provozovat bez softwaru IBM SPSS Statistics s modulem Base a propojení s programovacím jazykem Python.